עמוד:32

ה . למרות השינוי , תכנית 1 תיכשל ותכנית 3 תפעל כראוי : . 1 פקודה 7 " מנסה " לקרוא מידע ממפתח Pout בכתובת , 60 H שאין מחוברים לו התקני קלט . המעבד יקרא מספר אקראי וינסה לכתוב אותו במפתח Pin בכתובת , 50 H שאין מחוברים לו התקני פלט . לכן תכנית 1 תיכשל . . 2 תכנית 2 תפעל כראוי כיוון שבעת ביצוע פקודה 7 תתבצע פנייה למפתח שכתובתו 70 H ותתבצע בו פעולת קריאה , ללא תלות בשמו , בתנאי ששם זה שייך לכתובת . 70 H המעבד " ימצא " מפתח קלט , יקרא את תוכנו ולאחר מכן יפנה שוב למפתח שכתובתו , 70 H " ימצא " את מפתח הפלט ויכתוב בו את הנתון שקרא . הסברנו קודם ששמות המפתח אינם קובעים אם תהיה פעולת קריאה או כתיבה , אלא היכן ימוקמו השמות ביחס לסימן השוויון . לכן , אם נחליף את שני השמות של אותו מפתח דו-כיווני שבכתובת 70 H בשמות – y-ו x יגרמו הפקודות y = x ; -ו x = y ; לאותה התוצאה . שאלה 111 בחרו את התשובה הנכונה . מה קובע האגף שבו ממוקם שם הרכיב , מימין או משמאל לסימן השוויון ? . 1 אם תבוצע פעולת קריאה או כתיבה . 2 אם יופעל הרכיב המסורטט , באמצעות מעגל המיפוי . 3 את הכתובת של הרכיב הסבירו את תשובתכם . שאלה 112 בחרו את התשובה הנכונה . מה קובע שם המשתנה ופקודת השיוך שבפקודה 7 של תכנית 3 שבדוגמה ? 1 . 7 . 1 אם תבוצע פעולת קריאה או כתיבה . 2 אם יופעל הרכיב המסורטט או לא . 3 את הכתובת של הרכיב הסבירו את תשובתכם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר