עמוד:31

ב . ביצוע החלק שמשמאל לסימן השוויון הופעת משתנה באגף השמאלי של פקודת השמה קובעת כי תבוצע פעולת השמה = כתיבה – שוב ללא תלות בשמו של המשתנה . פעולת כתיבה תיעשה גם אם שם המשתנה יהיה Y או . IN כדי לכתוב ברכיב in–out את הנתון שקרא המעבד זה עתה מן הרכיב , הוא גורם לרצף הפעולות הזה : המעבד מייצר שנית בערוץ הכתובות שלו את הכתובת . 70 H מעגל המיפוי של הרכיב מזהה שנית את הכתובת הזאת ומייצר רמה פעילה " נמוכה" בהדק CS שלו . כתוצאה מכך רק הרכיב הזה מופעל . המעבד מעביר את הנתון שנקרא מן הרכיב in–out אל ערוץ הנתונים שלו , המחובר למבואות מפתח המוצא של הרכיב . in–out המעבד יוצר דופק פעיל יורד בהדק WR שלו , המגיע להדק WR של הרכיב . הנתון נכתב במפתח המוצא של הרכיב . in–out סיכום : הרכיב מופעל ומבוצעת בו פעולת כתיבה רק מכיוון שבצדו השמאלי של סימן השוויון מופיע שם משתנה . פקודת השיוך מיידעת את C 51 על כתובת הרכיב , על-פי שמו . כך המעבד מייצר שוב את הכתובת הזאת , ומעגל המיפוי מפעיל שוב את אותו הרכיב : המפתח הדו-כיווני . מיקום המשתנה , באגף שמאל של פקודת השמה , קובע שברכיב תבוצע פעולת כתיבה . שם המשתנה עצמו אינו קובע דבר . פעולת הכתיבה תתבצע עתה גם אם שמו יהיה , Y או אפילו – IN כאמור , בגלל מיקום המשתנה . שם המשתנה נועד כדי לסייע למשתמש להבין את תפקידו של המשתנה בתכנית . ד . בתכנית 3 השתמשנו בתכונה של המפתח P 3 המאפשרת לתת שני שמות לכל אחד מהדקיו , והענקנו שני שמות שונים לכתובת . 70 H פעולה זו אפשרה , בפקודה 7 שבתכנית , להסביר טוב יותר את המתרחש משום שהפקודה זהה עתה לפקודה 7 שבתכנית . 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר