עמוד:30

ביאור פקודה 7 א . ביצוע החלק שמימין לסימן השוויון תחילה המעבד מבצע את הפעולה הכתובה מימין לסימן השוויון . שם הרכיב המופיע באגף ימין של שוויון מתפרש כפעולת קריאה , ללא תלות בשם הרכיב . כדי לקרוא מן הרכיב in–out המעבד גורם לרצף הפעולות הבא : מייצר את הכתובת 70 H בערוץ הכתובות שלו . מעגל המיפוי של הרכיב מזהה כתובת זו ומייצר רמה פעילה " נמוכה" בהדק CS שלו . כתוצאה מכך רק רכיב זה מופעל . המעבד יוצר דופק פעיל יורד בהדק RD שלו המגיע להדק RD של הרכיב . המידע הנוצר בהתקני הקלט עובר דרך מפתח המבוא . המידע עובר דרך ערוץ הנתונים אל הבקר וננעל באוגר עזר . נוסף על כך המידע מגיע למבואות מפתח המוצא , אך הוא לא יירשם בו , משום שלא נוצר דופק . WR סיכום : רכיב מופעל ומבוצעת בו פעולת קריאה רק משום ששם המשתנה כתוב בצדו הימני של סימן השוויון . פקודת השיוך מיידעת את C 51 על כתובת הרכיב על-פי שמו , כך מייצר המעבד את הכתובת הנכונה , ומעגל המיפוי מפעיל את הרכיב הנכון : המפתח הדו-כיווני . מיקום המשתנה , באגף ימין של פקודת ההשמה , קובע שברכיב תבוצע פעולת קריאה . שם המשתנה עצמו אינו קובע דבר . פעולת קריאה תתבצע גם אם שמו יהיה , x או אפילו – OUT בגלל מיקום המשתנה . שם המשתנה נועד רק ליידע את הקורא על תכונותיו של המשתנה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר