עמוד:28

יוצר את הכתובת 50 H בערוץ הכתובות שלו ( על פי המידע שבפקודה . ( 1 מעגל המיפוי של המפתח Pin מזהה כתובת זו ומייצר רמה פעילה " נמוכה" בהדק CS של מפתח זה . כתוצאה מכך , מופעל הרכיב הזה בלבד ולא כל רכיב אחר . המעבד יוצר בהדק RD שלו דופק פעיל יורד המגיע להדק RD של מפתח המבוא . המידע הנוצר בהתקני הקלט עובר עתה דרך מפתח המבוא . המידע עובר בערוץ הנתונים אל הבקר וננעל באוגר עזר . נוסף על כך , המידע מגיע למבואות מפתח המוצא , אך הוא לא יינעל בו , כי : א . הוא אינו פועל , כיוון שלא מופיע דופק בהדק CS שלו ( כתובתו 60 H ולא ;( 50 H ב . לא נוצר עתה דופק . WR ב . ביצוע החלק שמשמאל לסימן השוויון שמו של משתנה המופיע באגף השמאלי של פקודת השמה קובע כי תבוצע בו פעולת השמה = כתיבה – ללא תלות בשמו . פעולת כתיבה תתבצע גם אם שם המשתנה יהיה Y או . IN כדי לכתוב במפתח , Pout המעבד גורם לרצף הפעולות הזה : מייצר את הכתובת 60 H בערוץ הכתובות שלו . מעגל המיפוי של הרכיב מזהה כתובת זו ומייצר רמה פעילה " נמוכה" בהדק CS שלו . כתוצאה מכך רכיב זה מופעל ולא רכיבים אחרים . המעבד מעביר את הנתון מאוגר העזר אל ערוץ הנתונים שלו , המגיע למבואות מפתח המוצא של הרכיב . Pout המעבד יוצר דופק פעיל יורד בהדק WR שלו , המגיע להדק WR של הרכיב . הנתון נכתב במפתח המוצא Pout של הרכיב . ג . תכנית 2 מעבירה את המספר הנוצר במפתח המבוא של המפתח הדו-כיווני החיצוני , שכתובתו , 70 H אל מפתח המוצא של אותו מפתח דו-כיווני חיצוני . הסקנו שתכנית מפעילה את המפתח הדו-כיווני מן הפקודות : 7-ו 1 בפקודה 1 הוגדר מפתח יחיד ששמו , in–out מה שרומז על תכונת הדו-כיווניות של הרכיב שבכתובת . 70 H פקודה 7 קובעת שמדובר במפתח דו-כיווני . נסביר את פקודה 7 לאחר תיאור מבנה הרכיב .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר