עמוד:27

o ערוץ-נתונים הדו-כיווני של הבקר מחובר למפתח המבוא ולמפתח המוצא . o להדק CS של מפתח המבוא מחובר מוצא מעגל המיפוי , הממפה את הרכיב לכתובת . 50 H o להדק CS של מפתח המוצא מחובר מוצא מעגל מיפוי שני , הממפה את הרכיב לכתובת . 60 H ב . החלפת הסדר בפקודה . 7 ביאור פקודה 7 א . ביצוע החלק שמימין לסימן השוויון תחילה המעבד מבצע את הפעולה הכתובה מימין לסימן השוויון . שמו של כל רכיב שבאגפו הימני של סימן השוויון מתפרש כפעולת קריאה – ללא תלות בשמו . פעולת הקריאה הייתה מתבצעת גם אילו שמו של Pin היה מוחלף , Pout-ב או בשמות אופייניים אחרים של מפתח מוצא , כמו LEDS או . Display שם הרכיב רק מיידע את C 51 על כתובתו , על פי פקודת השיוך . 1 לכן , כדי לקרוא את תוכן המפתח , Pin המעבד יוצר את רצף הפעולות הזה : איור 1 . 3 חיבור מפתחי קלט 0 פלט באמצעות הפסים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר