עמוד:26

דוגמה 1 . 7 ( אתגר ) שימוש נוסף בשני שמות לאותו רכיב לפניכם שלוש תכניות , הנבדלות זו מזו בפקודות 2-1 ובפקודה . 7 שימו לב היטב לכתובות המופיעות בשורות הראשונות שבכל תכנית : א . הסבירו מה מבצעת תכנית . 1 ב . הסבירו מה יתרחש בתכנית 1 אם פקודה 7 תוחלף ב- . Pin = Pout ; ג . בפקודה 7 שבתכנית 2 מופיע אותו השם , משני צדי סימן השוויון . על-פי פקודות 7-ו 1 הסבירו מהו סוג המפתח המיוחד הממוקם בכתובת 70 H וכן מה מבצעת התכנית . ד . מהו המיוחד בפקודות 2-ו 1 שבתכנית ? 3 הסבירו כיצד תכנית 3 מבצעת למעשה את המשימה של תכנית 2 בדרך פשוטה יותר . ה . מה יתרחש בתכנית 3 אם פקודה 7 תוחלף ? Pin = Pout-ב פתרון : א . תכנית 1 מעבירה את המספר הנוצר במפתח הקלט החיצוני שכתובתו 50 H אל מפתח הפלט החיצוני שבכתובת . 60 H באיור 1 . 3 מסורטט תרשים של המערכת שמפעילה תכנית : 1 בחלק העליון של הסרטוט התקני קלט כלשהם מחוברים למפתח המבוא , . Pin בחלק התחתון של הסרטוט התקני פלט כלשהם מחוברים למפתח המוצא , . Pout להדק RD של מפתח המבוא מחובר הדק RD של הבקר . להדק WR של מפתח המוצא מחובר הדק WR של הבקר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר