עמוד:25

בארבע השורות הראשונות נתונות ארבע הפקודות המשייכות את השמות P 2 , P 1 , P 0 P 3-ו לארבע כתובותיהם , בהתאמה ( הרשומות בטבלה 4 . 2 שבכרך A 0 H , 90 H , 80 H : ( 'א . B 0 H-ו בשמונה השורות הבאות מוצגות שמונה הפקודות המשייכות את הסימונים המציינים את התפקיד הבסיסי של הדקי , P 3 הדקי מפתח , לכתובותיהם שבטבלה . 4 . 2 שימו לב שהכתובת 0 xB 0 של ההדק P 3 . 0 ( = P 3–0 ) זהה לכתובת 0 xB 0 של המפתח P 3 כולו . לחלק מאוגרי sfr ניתן לפנות במיעון סיבית . המשותף לכל אוגרים אלה הוא שלכתובתם התבנית 0 x › 0 או . 0 x › 8 הסימן › מציין ערך מספרי 8-מ עד . F ניתן לפנות לכל אחת מסיביות האוגר באמצעות מספר הסיבית 0 עד . 7 בשמונה השורות האחרונות מוצגות שמונה הפקודות המשייכות את הסימונים המציינים את התפקיד השני של הדקי P 3 לכתובותיהם שבטבלה . 4 . 2 כך למשל , פקודה 5 קובעת כי השם של ההדק הראשון של המפתח P 3 יהיה , P 3–0 ופקודה 13 קובעת כי להדק זה יהיה שם שני : . RxD הסיבה : הדק זה הוא גם הדק הקלט בתקשורת טורית . שמו , כזכור , הוא . Receive Data מתכנת ישתמש באחד משני השמות של הדק כלשהו של המפתח P 3 לפי תפקידו . למשל : הפקודה P 3–0 = 1 מציינת כי ההדק P 3 . 0 מתפקד עתה כהדק פלט , וסביר להניח שמחוברת לו נורית , והפקודה גורמת להדלקתה . הפקודה P 1–0 = RxD מציינת כי ההדק P 3 . 0 מתפקד עתה כהדק קלט , וסביר להניח שמחובר לו התקן , המשדר מידע טורי לבקר מצד שני ; השימוש בפקודה RxD = 1 במקום בפקודה P 3–0 = 1 הוא מבלבל . הפקודה היא חוקית , ורושמת ' 1 ' בהדק . P 3 . 0 ההדק הוא עתה הדק פלט – אף-על-פי שהשם RxD מרמז על פעולת קליטה . מסקנה : מותר לתת לרכיב של בקר יותר משם אחד . עושים זאת כאשר לרכיב יש יותר מתפקיד אחד : כל שם מתאר תפקיד אחר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר