עמוד:24

דוגמה 1 . 6 כתיבת הוראות שיוך הסתמכו על שתי הפקודות הראשונות של דוגמה 1 . 4 וכתבו 20 מבין כלל הוראות השיוך של קובץ הכותרת של : 8051-ה א . ארבעת המפתחים שלו ; ב . שמונת הדקי המפתח . P 3 ג . מדוע ביקשנו לכתוב 20 הוראות ולא 4 ) ? 12 מפתחים 8 + הדקים . ( 12 = רמז : כפל התפקידים של הדקי המפתח . P 3 פתרון :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר