עמוד:19

. 1 היכן ממוקם הרכיב הנידון , קרי באיזה מרחב זיכרון ; . 2 מהי כתובתו . בשדה הראשון של פקודת השיוך עונים על השאלה הראשונה , ובשלישי– על השנייה . . 1 מרחב הזיכרון של רכיב 8051-ב מרחב sfr-ה מוכר לכם . לבקר יש שמונה מרחבי זיכרון שאותם תכירו בפרק . 2 למרחבים ניתנו שמות מתאימים המרמזים על תכונותיהם . בשלב זה נציין רק שניים נוספים : – special bits – sbit הגדרת סיבית מיוחדת אפשרית במרחב sfr-ה ובמרחב הזיכרון של מיעון הסיבית 128 ) סיביות , ( המוגדר בכתובות 20-2 FH שבזיכרון RAM-ה הפנימי . מרחב , sfr-ה המתחיל בכתובת 80 H בזיכרון RAM-ה הפנימי , מכיל 16 בתים בכתובות המהוות כפולות שלמות של 80 H , 88 H , 90 H ; 8 ועד . F 8 H לכתובות אלה ניתן לפנות במיעון ישיר או במיעון סיבית . הפנייה לכל אחת מן הסיביות אפשרית על-פי כתובתה . הכתובת של כל סיבית מתקבלת מכתובת הבית שבו היא מוגדרת . כך למשל , כתובת הסיביות בבית 80 H הן , 80 H , 81 H ,.., 87 H ואילו כתובות הסיביות בבית 88 H מתחילות בכתובות . 88 H , 89 H , … , 8 FH במרחב זה ניתן לפנות 128-ל סיביות , מהן מוגדרות 88 סיביות עבור 11 אוגרים מיוחדים , מתוך . 21-ה בסך-הכול ניתן לפנות 256-ל סיביות . – xdata מרחב RAM-ה החיצוני ( מקור האות x במילה . ( E x TERNAL . 2 כתובת הרכיב 21 הכתובות של אוגרי מרחב 88-ו , sfr-ה הכתובות של סיביות מרחב sbit-ה נקבעו על-ידי היצרן ( ראה איור 4 . 2 שבכרך א . ( מרחב xdata-ה הוא מרחב הזיכרון החיצוני של הבקר . במרחב זה ניתן לחבר התקני זיכרון או התקני קלט 0 פלט . כאשר מחברים התקני קלט / פלט חובה לכתוב פקודת שיוך לכתובת במרחב . xdata-ה בכרך א' הצגנו את המונח "מיפוי , " שמשמעותו : מעגל מיוחד הקובע כתובת ספציפית לכל התקן הממוקם מחוץ לבקר , כך שברגע נתון רק רכיב יחיד יפעל וכל היתר ישותקו . התקני קלט / פלט חיצוניים אלה ממופים למרחב xdata-ה בלבד . מיפוי התקן קלט / פלט במרחב xdata-ה מונעת מיפוי של רכיבי זיכרון לאותן כתובות . ( בניגוד , 8051-ל במעבד ממשפחת X 86 קיימים מרחבים שונים לקלט / פלט וליחידות הזיכרון . ( חובה ל " ידע " את C 51 בדבר קיומם של התקנים אלה מחוץ לבקר , ועל כתובותיהם ושמותיהם , כדי שיהפכו למשתנים של שפת . C

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר