עמוד:18

1 . 5 . 1 הפקודות להפיכת רכיבי 8051-ה למשתנים בשפת C 51 פקודת ההפיכה של רכיב 8051-ה למשתנה בשפת C מבצעת את הפעולה הבאה : שיוך השם לכתובת הרכיב . לדוגמה : יצרני הבקר קבעו שכתובת המפתח P 3 במרחב sfr-ה ( אזור האוגרים המיוחדים , ( היא . B 0 H = 0 xB 0 פקודת ההפיכה של המפתח P 3 למשתנה בשפת C משייכת את השם P 3 לכתובת 0 xB 0 של המפתח הזה באופן הבא : sfr P 3 = 0 xB 0 ; אפשר לתרגם פקודה זו , באופן חופשי , על-ידי שינוי סדר מילות הפקודה , כך : השם P 3 ישויך לכתובת , 0 xB 0 הממוקמת במרחב sfr-ה להלן הסבר של ארבעת שדות פקודת השיוך האחרונה , שסדרם קבוע : . 1 מיקום הרכיב : כאן , מיקום אוגר המפתח P 3 הוא במרחב sfr-ה של הבקר . . 2 שם הרכיב משמאל לסימן ההצבה , .= . 3 הכתובת המופיעה לאחר סימן ההצבה , , = תשויך לשם שמופיע לפניו . . 4 הכתובת המשויכת היא ערך מספרי קבוע . כאמור , מרגע הופעת פקודה זו בתחילת תכנית , C 51-ב אפשר להפעיל על P 3 את כל המגוון הרחב של פקודות C התקנית . התחביר המלא של כל פקודות השיוך של C 51 יוצג בפרק . 2 פקודות השיוך הן חלק מקבוצת פקודות גדולה יותר , הנקראת "הפקודות להקצאת משתנים של , " C 51 קבוצה שלה מוקדש פרק . 2 בפרק הנוכחי נציג רק כמה מפקודות השיוך כדי להמחיש את הכוח הגלום בשפת . C 51 מפקודת השיוך שהודגמה למעלה ניתן להסיק כי כדי לכתוב אותה צריך המתכנת לדעת שני נתונים :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר