עמוד:17

1 . 5 הפיכת רכיבי 8051-ה למשתנים בשפת C נראה עתה כיצד הופכים את רכיבי 8051-ה למשתנים בשפת . C באיור , 1 . 2 הזהה לאיור , 1 . 1 מופיעים שני המפתחים של , P 1 , 8051-ה שחוברו לו שמונה לחצנים , , P 3-ו שחוברו לו שמונה נוריות . שימו לב כי השמות P 3-ו P 1 הם השמות המקוריים של המפתחים השני והרביעי של , 8051-ה כפי שנקבעו על-ידי יצרניו . נכנה מעתה את שמו המקורי של רכיב כלשהו של הבקר , כפי שנקבע על-ידי יצרניו , כשם " המערכתי" של הרכיב . , P 3-ו P 1 כמו גם P 2-ו P 0 וכן גם P 3–7-ו P 1–0 הם שמות מערכתיים של חלק מרכיבי . 8051-ה בהמשך נראה שניתן לשנות שם מערכתי לשם פרטי כרצוננו , ונבאר מדוע עושים זאת . איור 1 . 2 חיבור לחצנים ונוריות למפתחי 1508-ה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר