עמוד:16

3 . P 3–7 = P 1–0 ; שימו לב לשתי ההערות הבאות : . 1 בשפת-סף רושמים מספר הקסה-דצימלי בתוספת הסיומת . H בשפות C / C 51 כותבים מספר כזה בתוספת הקידומת , 0 x כמודגם בפקודה . 1 . 2 בסימון של 32 ההדקים של ארבעת מפתחי הבקר בשפת C 51 הוחלפה הנקודה בקו תחתי , כמודגם בפקודה C 51-ב . 3 ההדק P 3 . 7 מסומן , P 3–7 וההדק . P 1–0 – P 1 . 0 בצורה דומה מסומנים כל שאר 30 הדקי המפתחים . הסבר : בכל שלוש הפקודות האחרונות , האופרנד שמימין לסימן ההשמה – ( = ) מושם באופרנד השמאלי : בפקודה : 1 המספר FFH מוצב במפתח ; P 3 בפקודה : 2 תוכנו של המפתח P 1 מועבר למפתח ; P 3 בפקודה : 3 תוכנו של הדק המפתח P 1 . 0 מועבר להדק המפתח . P 3 . 7 ( במשפט זה השתמשנו בסימן המקובל של הדק מפתח , עם הנקודה . ( מן הדוגמה שלעיל ניתן להתרשם מכמה יתרונות : הפשטות והאחידות של פקודות שפת ; C 51 הקיצור של התכנית המבצעת את משימה 3 משתי פקודות לאחת ; החיסכון בסימנים " סולמית ומהו דגל-הנשא ; C היעדר הצורך לדעת שהעברת סיבית מפתח אחת לאחרת בשפת-הסף דורש העברת ביניים של הסיבית לדגל הנשא . C נדגיש עתה שוב את התועלת העיקרית הנובעת מן השימוש בשפת : C 51 א . כתיבה חד-פעמית של פקודת הפיכה בתחילת כל תכנית בשפת C 51 הופכת כל רכיב של 8051-ה למשתנה בשפת . C ב . ניתן להשתמש לאחר מכן בכל אוצר הפקודות של שפת C לטיפול ברכיב הזה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר