עמוד:15

. 1 כתבו בשפת-הסף של 8051-ה את הפקודות המבצעות בנפרד ( לא כתכנית אחת ) את שלוש המשימות האלה : א . הדלקת שמונה הנוריות של המפתח ; P 3 ב . העברת מצב הלחצנים שבמפתח P 1 אל הנוריות של המפתח ; P 3 ג . העברת מצב ההדק , P 1 . 0 הנקבע על-ידי הלחצן המחובר להדק זה , אל הנורית המחוברת להדק ; P 3 . 7 . 2 רשמו את הפקודות השקולות לפקודות אלה בשפת . C 51 פתרון : . 1 בשפת-הסף של : 8051-ה א . הדלקת שמונה הנוריות של המפתח P 3 מבוצעת על-ידי הפקודה : 1 . MOV P 3 , + FFH ב . העברת מצב המתגים שבמפתח P 1 אל הנוריות של המפתח P 3 מבוצעת על-ידי הפקודה : 2 . MOV P 3 , P 1 ג . העברת מצב המתג המחובר P 1 . 0-ל אל הנורית המחוברת P 3 . 7-ל מבוצעת על-ידי צמד הפקודות : 3 . MOV C , P 1 . 0 4 . MOV P 3 . 7 , C . 2 בשפת : C 51 בפתיחת תכנית בשפת , C 51 כותבים פעם אחת בלבד את הפקודות ההופכות את , P 1 , P 3 P 3 . 7-ו P 1 . 0 למשתנים בשפת . C לאחר מכן ניתן להשתמש בכל אוצר הפקודות של שפת C כדי לטפל ברכיביו של . 8051-ה כל ארבע הפקודות השונות בשפת-הסף , הרשומות לעיל , הופכות C 51-ב לפקודה אחת משותפת – פקודת ההשמה – הפקודה הבסיסית ביותר של שפת : C א . הפקודה MOV P 3 , + FFH הופכת לפקודה : 1 . P 3 = 0 x FF ; ב . הפקודה MOV P 3 , P 1 הופכת לפקודה : 2 . P 3 = P 1 ; ג . וצמד הפקודות MOV C , P 1 . 0 ו- || MOV P 3 . 7 , C הופך לפקודה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר