עמוד:14

1 . 4 התכונה המרכזית של שפת C 51 נציג עתה את התכונה המרכזית של שפת : C 51 ייצוג כל רכיבי הבקרים של משפחת 8051-ה כמשתני שפת C תכונה זו מאפשרת לשלוט בכל רכיבי 8051-ה באמצעות פקודות נוחות יותר של השפה העילית , C במקום הפקודות הפחות נוחות של שפת הסף . הגדרה : " רכיבי " 8051-ה כוללים את : מפתחי הקלט / פלט הפנימיים והחיצוניים , התקני הקלט / פלט המחוברים למפתחים אלה , מגוון הזיכרונות של , 8051-ה בקרי המשנה , האוגרים והסיביות שלו . משמעות התכונה העיקרית של שפת C 51 היא : מתכנני C 51 הוסיפו לשפת C המקורית כמה פקודות ההופכות את כל רכיבי 8051-ה למשתנים של שפת . C הוספה זו מאפשרת למתכנת להשתמש במגוון רחב של הפקודות בשפת C כדי לשלוט ברכיבי 8051-ה במקום להשתמש בפקודות שפת-הסף שלו . דוגמה 1 . 3 תכניות להפעלת נוריות באמצעות לחצנים בשפת-סף ובשפה עילית באיור 1 . 1 מסורטט מעגל שבו מחוברות למפתח P 3 של 8051-ה שמונה נוריות , ולמפתח P 1 מחוברים שמונה לחצנים . איור 1 . 1 חיבור לחצנים ונוריות למפתחי 8051-ה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר