עמוד:12

1 . 3 שילוב קוד בשפות-סף בתכניות בשפות עיליות 1 . 3 . 1 שילובו של קוד בשפת-הסף של מעבד בתכנית בשפת C אפשר לשלב פקודות בשפת-הסף של מעבד בתכנית בשפת C באופן הזה : רושמים את הפקודות בשפת-הסף כבלוק תקני של C ( מבנה המעוטר בסוגריים מסולסלים בתחילה ובסיום ) ורושמים לפני הבלוק את ההנחיה : –asm דוגמה 1 . 1 שילוב בלוק פקודות בשפת הסף בתכנית בשפת C להלן תכנית בשפת-הסף , המעבירה את תוכנו של תא 1000 אל תא 40 בזיכרון של המעבד , 8086 / 8 ואשר מופיעה כבלוק בתכנית בשפת . C 1 . main () 2 . { 3 . –asm { 4 . MOV AL , [ 1000 ] 5 . MOV [ 40 ] , AL 6 . } 7 . } הקטע המשולב מתחיל בשורה 3 בהנחיה ונמשך בבלוק פקודות בשפת-הסף : הבלוק נפתח בסוגריים מסולסלים שבהמשך שורה , 3 ומסתיים בשורה . 6 1 . 3 . 2 שילוב קוד בשפת-הסף של 8051-ה כחלק מתכנית בשפת C 51 אפשר לשלב בתכנית בשפה העילית C 51 פקודות בשפת-סף של . 8051-ה בדוגמה הבאה מוצגים שלושת ההבדלים בין אופני השילוב של בלוקים בשפת-סף בכל אחת משתי השפות העיליות הנזכרות לעיל , על-פי אחד המהדרים הקיימים : דוגמה 1 . 2 השוואה בין שפות-הסף 808608-ב וב8051- א . תרגמו את שתי הפקודות בשפת הסף של , 8086 / 8-ה שהוצגו בדוגמה הקודמת , לארבע פקודות בשפת הסף של 8051-ה שיבצעו את אותה המשימה RAM-ב ) החיצוני . ( ב . מהם שלושת ההבדלים בין אופני השילוב של שפות-הסף האלה בתכניות בשפות העיליות ? C 51-ו C

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר