עמוד:11

1 . 2 תרגום תכנית בשפות C / C 51 לשפת מכונה שתי התכונות הראשונות של C 51 הן כאמור התכונות הבסיסיות של כל שפה עילית . נערוך עתה השוואה קצרה בין שתי השפות , , C 51-ו C לגבי התכונה הראשונה , זו שמצוינת בכותרת פסקה זו : קובץ מקור בשפת C עובר תהליך הידור , ( Compilation ) ההופך אותו לקובץ בר-הרצה בשפת המכונה , בהליך קיים שלב ביניים שבו מתורגם קובץ המקור לקובץ בשפת-סף . שפת C 51 היא בעלת אותה התכונה , אלא שלעומת שפת C התקנית , C 51-ב הקבצים הנוצרים בשלב ההידור כתובים בשפת הסף ובשפת המכונה של מעבדי משפחת , 1508-ה ולא בשפות של מעבדים " רגילים" כמו ה- . 8086 להלן פירוט של תהליך ההידור , המבוצע לאחר כתיבת תכנית מקור . בתהליך שלושה שלבים : תרגום התכנית בשפה העילית לשפת-הסף של המעבד המותקן במחשב . תרגום התכנית בשפת-הסף של המעבד לשפת המכונה שלו . תרגום התכנית בשפת המכונה של המעבד לפורמט מיוחד , המתאים למבנה קבצים המועברים ממקור ליעד כלשהו . כיום , מהדרים רבים מאפשרים לבצע את שלושת השלבים הללו ברצף , על-ידי לחיצה יחידה על אחת מן הצלמיות הרבות המוצגות על צג המחשב : צלמית " -ה הידור . " מאידך , פעולה רצופה זו אינה מונעת מן המהדרים מלהציג על הצג גם את קובץ התוצר של שלב הביניים : הקובץ בשפת-הסף , בצד קובץ המקור בשפת . C 51 הקובץ האחרון שנוצר בפורמט של "תקן העברת קבצים , " מסתיים בסיומת הייחודית : , HEX המחליפה את הסיומות המוכרות של הקבצים בשלביהם הקודמים : . ASM-ו EXE דוגמה : אם שמו של קובץ מקור כלשהו היה – NAME . C בשלבי הביניים יהיו שמותיו של קובץ היעד : , NAME . ASM-ו NAME . EXE ולבסוף . NAME . HEX

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר