עמוד:10

1 . 1 ארבע התכונות של שפת C 51 לשפת C 51 ארבע תכונות עיקריות . שתי התכונות הראשונות הן בסיסיות , ולמעט הבדלים קלים הן , למעשה , תכונות היסוד של כל שפה עילית . התכונה השלישית היא התכונה העיקרית שבה טמונה עוצמתה של שפת , C 51 ולה יוקדשו שני הפרקים הראשונים שבספר זה . התכונה הרביעית קשורה במנגנון הפסיקות של הבקר והיא תוסבר בפרק . 4 להלן פירוט ארבע התכונות : . 1 תרגום תכניות מן השפה העילית C 51 לשפת המכונה של מעבדי משפחת . 8051-ה . 2 שילוב תכנית בשפת-סף כחלק מן התכנית בשפת . C 51 . 3 הצגתם של רכיבי הבקר ( מפתחי הקלט / פלט הפנימיים והחיצוניים , התקני הקלט / פלט המחוברים למפתחים אלה , מגוון הזיכרונות של , 8051-ה בקרי המשנה , האוגרים והסיביות שלו ) כמשתנים בשפת . C תכונה זו מאפשרת למתכנת להחליף פקודות בשפת הסף של הבקר במגוון רחב של הפקודות הפשוטות למדי של השפה העילית . . 4 מתן האפשרות לכתוב ארבע תכניות שירות לפסיקות , שלכל אחת מוצמד בנק אחר מתוך ארבעת הבנקים של הבקר . פרק : 1 הכרת שפת C 51 במהלך לימודיכם בתיכון למדתם את יסודות השפה העילית C " התקנית , " הפועלת בסביבת מיקרו-מחשב . בכרך ב' תלמדו את שפת C הפועלת בסביבת המעבדים והבקרים ממשפחת , 8051 אשר נקראת . C 51 כדי שתוכלו ללמוד שפה זו , עליכם להכיר את השפה העילית C " התקנית . " נגדיר את שפת : C 51 C 51 היא שפה עילית המבוססת על שפת C " התקנית , " ששונתה כדי להתאימה לסביבה של בקרים ומעבדים ממשפחת . 8051-ה במהלך הלימוד של הספר הזה תכירו את השינויים שנעשו בשפת C " התקנית " כדי שתתאים לשימוש בסביבת בקרים ממשפחת , 8051-ה באמצעות פקודות פשוטות של השפה העילית המחליפות את הפקודות שבשפת-הסף . לימוד של כרך זה דורש ידע מוקדם בשפת C " התקנית , " וכן את הידע בחומרה ובשפת-הסף של בקרי משפחת 8051-ה אשר רכשתם בעת לימוד כרך א' של הספר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר