עמוד:9

פרק : 10 תקשורת טורית בפרק זה מוצגים עקרונות התקשורת הטורית ומפרטיה . הפרק מציג את התכונות הייחודיות של בקר התקשורת הטורית במיקרו-בקר בסביבה מרובת-מעבדים ובעבודה סטנדרטית . בפרק זה מוסבר גם השימוש בערוץ התקשורת הטורית לפעולות של קלט / פלט תקניות . פרק : 11 חיבור התקניים חיצונים פרק זה מקיף מגוון רחב של רכיבים המחוברים למיקרו-בקר בחיבור ישיר או באמצעות מערכת הפסים של המיקרו-בקר . בהם , בין השאר : רכיבי זיכרון שונים , לוח מקשים , תצוגת , LCD תצוגת -7מקטעים , ממירים . DAC-ו ADC

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר