עמוד:8

פרק : 5 מבני בקרה – משפטי חזרה ( לולאות ) מטרת הפרק היא להציג את שלוש הלולאות : . do while-ו while , for בפרק הושם דגש על מונחים יסודיים , כגון " מונה לולאה " ו " סכום מצטבר . " הפרק מציג את הדרך שבה ניתן לבצע פעולות השהיה וכן מימוש של תכנית המאפשרת את מניעת תופעת הריטוטים הנלווים לשימוש במתגים . פרק : 6 מערכים ומחרוזות מטרת הפרק היא לחזור ולהציג את המערך החד-ממדי והגדרתו במרחבי הזיכרון השונים ; מרחב הנתונים – ערכים הניתנים לשינוי ובמרחב התכנית - טבלאות מידע קבועות . הפרק מציג גם פעולות חישוביות על מערכים שונים , כגון חישוב סכום , חישוב ממוצע , חיפוש ערך מספרי ומציאת ערכי מינימום ומקסימום . הפרק כולל גם התייחסות למחרוזות ולפעולות ספרייה המטפלות במחרוזות . פרק : 7 פונקציות בשפת C 51 פרק זה מציג את גישת התכנות המודולרי ואת הצורך בחלוקה של תכנית לתכניות משנה . הפרק מציג את תבנית ההצהרה , ההגדרה והזימון של הפונקציה תוך כדי התייחסות למשתנים מקומיים , למשתנים המועברים כפרמטרים ולמשתנים גלובליים . פרק : 8 פסיקות 8051 הפרק מציג את שיטות הפעולה תשאול ( polling ) ופסיקה ( interrupt ) ואת הצורך והשימוש בכל אחת מן השיטות הללו . בפרק מוצגים אוגרי בקר הפסיקות המובנה במיקרו-בקר בלוויית דוגמאות מעשיות . בפרק נעשית הבחנה בין תכנית ובין משימות תוכנה המתבצעות ברקע ( במקביל לתכנית הראשית ) באמצעות שגרות פסיקה . פרק : 9 מונים וזמננים פרק זה מציג את המונים במיקרו-בקר והשימוש בהם כקוצבי זמן או כמוני אירועים . הפרק מכיל סקירה של תכונות כל מונה ואת אופני הפעולה השונים ומציג דוגמאות לחישובי זמנים וערכים לאופני הפעולה השונים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר