עמוד:7

הקדמה ספר זה הנו כרך ב ' של הספר " מיקרו-בקרים ושפה עילית . " הספר מותאם לתכנית הלימודים במקצוע "מיקרו-בקרים ושפה עילית" לכיתה ) ג"י טכנאים ) במגמת "הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים . " הספר מתאים לתכנית הלימודים בשתי ההתמחויות העוסקות בנושא זה . הספר נכתב בהנחה שלקורא ישנה היכרות קודמת עם שפת C תקנית למחשב האישי ושפתהסף של המיקרו-בקר . 8051 על אף הנחה זו מובאים בספר הסברים מפורטים של שפת C תוך כדי הדגשת ייחודה של שפת C 51 למיקרו-בקר . הדוגמאות הרבות המובאות בספר עוסקות גם בחומרה של המיקרו-בקר . בחלק מן הדוגמאות מופיע גם קוד בשפת-הסף של . 8051-ה בכל פרק בספר מובאים תרגילים מגוונים וניתנות להם תשובות מפורטות בסוף הספר . פרקים 7-1 בספר עוסקים בשפת C 51 ופרקים 11-8 עוסקים בבקרים השונים הקיימים במיקרו-בקר . פרק : 1 הכרת שפת C 51 מטרת הפרק היא להציג את תכונות שפת C תוך כדי הדגשת ההוראות המתאימות לשפת . C 51 הפרק כולל שילוב של שפת-סף בתוך שפת C והתייחסות למרחבי הזיכרון השונים . פרק : 2 הקצאת משתנים בשפת C 51 מטרת הפרק היא להציג את כל מרחבי הזיכרון השונים והקצאת המשתנים לאותם המרחבים . פרק : 3 אופרטורים חשבוניים ובוליאניים מטרת הפרק היא לחזור ולהציג את כל הפעולות החשבוניות והלוגיות הפועלות על משתנים מסוגים שונים תוך כדי הדגשת ייחודיותם של המשתנה מסוג סיבית ושל הפעולות המתייחסות אליו . פרק : 4 מבני בקרה – משפט תנאי מטרת הפרק היא לחזור ולהציג את משפט התנאי בשפת . C הפרק מכיל דוגמאות מעשיות של יישומים שונים ובהם " מכונת מצבים . "

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר