עמוד:6

פרק 10 תקשורת טורית 266 10 . 1 תקן 266 TIA 232 10 . 2 המפתח הטורי 279 8051-ב 10 . 3 אוגרי המפתח הטורי 280 10 . 4 קצב העברת הסיביות , , Baud Rate באופני הפעולה השונים 283 10 . 5 תיאור אופני הפעולה השונים בתקשורת טורית 286 10 . 6 סביבה מרובת מעבדים 305 10 . 7 טיפול בשגיאות קלט 308 10 . 8 הספרייה 308 stdio . h שאלות חזרה לפרק 311 10 סיכום פרק 312 10 פרק 11 חיבור התקנים חיצוניים 313 1508-ל 11 . 1 פסי המיקרו-בקר 313 11 . 2 חיבור רכיבי זיכרון 316 11 . 3 הגדלת מספר המפתחים 326 11 . 4 ממשק משתמש 345 11 . 5 התקני קלט 345 11 . 6 התקני פלט 354 11 . 7 המרת אותות תקביליים לספרתיים 370 11 . 8 המרת אות תקבילי לספרתי 370 11 . 9 המרת אות ספרתי לתקבילי 379 11 . 10 מנוע צעד 384 שאלות חזרה לפרק 390 11 סיכום פרק 392 11 פרק 12 תשובות 393 נספח א : שילוב שפת סף בסביבת 459 Keil נספח ב : מרחבי זיכרון 463 נספח ג : תקציר שפת 467 C נספח ד : מרכיבי הבקר 473

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר