עמוד:4

פרק 4 מבני בקרה – משפט תנאי 117 4 . 1 ביטוי לוגי פשוט 117 4 . 2 משפט תנאי בסיסי 121 4 . 3 משפט התנאי 122 if else 4 . 4 משפט התנאי 125 else if 4 . 5 ביטוי לוגי מורכב 128 4 . 6 קינון משפטי תנאי 131 4 . 7 משפט בררה 133 switch case 4 . 8 משתנה מסוג 135 enumeration 4 . 9 אופרטור תנאי טרינארי 140 שאלות חזרה לפרק 141 4 סיכום פרק 149 4 פרק 5 מבני בקרה – משפטי חזרה ) לולאות ( 150 5 . 1 לולאות 150 do while-ו while 5 . 2 הוראות 155 continue-ו break 5 . 3 לולאת המתנה 157 5 . 4 ביצוע לולאת קלט בתקשורת טורית 163 5 . 5 לולאת 164 for שאלות חזרה לפרק 169 5 סיכום פרק 171 5 פרק 6 מערכים ומחרוזות 172 6 . 1 הגדרת מערך חד-ממדי 172 6 . 2 מחרוזת , 174 string 6 . 3 מערכים ומחרוזות במרחב התכנית 176 code 6 . 4 מערכים ומחרוזות במרחבי הנתונים 180 שאלות חזרה לפרק 183 6 סיכום פרק 186 6

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר