עמוד:3

תוכן עניינים הקדמה 7 פרק 1 הכרת שפת 10 C 51 1 . 1 ארבע התכונות של שפת 10 C 51 1 . 2 תרגום תכנית בשפות C / C 51 לשפת מכונה 11 1 . 3 שילוב קוד בשפות-סף בתכניות בשפות עיליות 12 1 . 4 התכונה המרכזית של שפת 14 C 51 1 . 5 הפיכת רכיבי 8051-ה למשתנים בשפת 17 C 1 . 6 תכניות העוסקות בייצוג רכיבים בגודל של בתים 34 1 . 7 תכניות לייצוג רכיבי סיביות של 8051-ה כמשתני שפת 52 C שאלות חזרה לפרק 56 1 סיכום פרק 59 1 פרק 2 הקצאת משתנים בשפת 60 C 51 2 . 1 הקצאת משתנים בשפות C ו- 60 C 51 2 . 2 ההבדלים בין פקודות ההקצאה בשפת C 51 לפקודות ההקצאה בשפת 60 C 2 . 3 מרחבי הזיכרון של 65 C 51 2 . 4 הפקודות להקצאה מרחבית של 67 C 51 2 . 5 הפקודות להקצאה הפרטנית של 74 C 51 שאלות חזרה לפרק 83 2 סיכום פרק 85 2 פרק 3 אופרטורים חשבוניים ובוליאניים 86 3 . 1 אופרטורים חשבוניים ובוליאניים 86 3 . 2 אופרטור ההשמה של 86 C 51 3 . 3 אופרטורים אריתמטיים 87 3 . 4 אופרטורים בוליאניים 92 3 . 5 אופרטורים בוליאניים בשפת 105 C 51 3 . 6 השמה עצמית 108 שאלות חזרה לפרק 110 3 סיכום פרק 116 3

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר