עמוד:2

כתיבה דוד מור-יוסף ) פרקים : ) 11 – 4 נדב פיכמן ) פרקים : ) 3 – 1 קריאה והערות יוחנן רושו גדי הרמן עיצוב עטיפה חנה פילר עריכה לשונית אראלה ברילנט איורים דוד מור-יוסף הפקה צבי אזיה , משה מועלם האוניברסיטה הפתוחה בית-הספר לטכנולוגיה מקט 1043855 משרד החינוך המינהל למדע ולטכנולוגיה המרכז לטכנולוגיה חינוכית © מהדורת תשע . 2014 – ד" כל הזכויות שמורות למשרד החינוך . בית ההוצאה לאור של המרכז לטכנולוגיה חינוכית , קרית משה רואו , רח ' קלאוזנר , 16 רמת-אביב , " ת ד -395 3 , תל אביב . 61394 The Centre For Educational Technology , 16 Klausner St ., Ramat-Aviv , P . O . Box 39513 , Tel-Aviv , 61394 . Printed in Israel . זכויות הקניין הרוחני , לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצר / ים בספר זה מוגנות . אין לשכפל , להעתיק , לסכם , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר , כל חלק שהוא מספר זה . כמו כן , אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בספר זה , בכולו או בחלקים ממנו , אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב ממשרד החינוך .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר