עמוד:2

ספורי יצחק פרק כה ( יט-לד ) יעקב ועשו 96 פרק כו אלהים מברך את יצחק 101 פרק כז גנבת הברכה 104 ספורי יעקב פרק כח חלום יעקב בבית-אל 110 פרק כט יעקב ורחל 115 פרק ל המשפחה של יעקב 119 פרק לא יעקב ומשפחתו עוזבים את הבית של לבן 120 פרק לב פגישה מסתורית במעבר יבוק 123 פרק לג פגישת יעקב ועשו 128 פרק לה הברכה ליעקב ולדת בנימין 131 ספורי יוסף פרק לז מכירת יוסף 134 פרק לט יוסף בבית פוטיפר 141 פרק מ שר המשקים ושר האופים חולמים חלומות 145 פרק מא פרעה חולם חלומות 151 ... פרק מב האחים של יוסף יורדים למצרים 156 פרק מג יוסף ובנימין נפגשים 162 פרק מד עלילת הגביע 166 פרק מה " אני יוסף אחיכם" 171 פרק מו הפגישה המרגשת ! 175 פרק מט מות יעקב 179 פרק נ מות יוסף – פרק פרדה 181

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר