עמוד:א

חוברת עבודה על פי תכנית הלימודים לכיתות א-ב לבתי הספר הממלכתיים ניהול הפיתוח : תמר סלהוב כתיבה : נויה שגיב , תמר סלהוב , איימי כץ עריכה : אלפא אלשיך איורים : מנחם הלברשטט ליווי הפיתוח : מרים בלומנטל , ראש צוות מקרא , מטח ייעוץ מדעי : ד"ר נילי ואזנה , האוניברסיטה העברית , ירושלים ייעוץ דידקטי : נירה לוין , צוות חינוך לשוני , מטח קראו והעירו : מורן אליאס , בית הספר זלמן שזר , חולון דוריס מור , בית הספר קדימה , קריית ביאליק עריכת לשון ומגדר וניקוד : אלפא אלשיך הגהות : רעות גרוס ניהול אמנותי : דני זוורו עיצוב גרפי : שרית יוקר ביצוע : שרית יוקר , שירה בכר טיפול בזכויות יוצרים – תמונות : דבורה גרודה טיפול בזכויות יוצרים – טקסטים : נועה נתנאל הבאה לדפוס : דניאל אשל זכויות הקניין הרוחני , לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים בחוברת זו , מוגנות . אין לשכפל , להעתיק , לסכם , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר , כל חלק שהוא מחוברת זו . כמו כן , אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בחוברת זו , בכולה או בחלקים ממנה , אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב ממטח ( המרכז לטכנולוגיה חינוכית . ( © כל הזכויות על החומרים ממקורות חיצוניים ששובצו בחוברת ההדגמה - שמורות לבעליהן . © תשע . 2014 - ד" כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית , חברה לתועלת הציבור , קריית משה רואו , קלאוזנר , 16 רמת אביב , תל אביב 6901128

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר