עמוד:5

רמב " ן : לדעתי , תמי , נראה דווקא הגיוני להתחיל את ספר התורה בסיפור בריאת העולם ! הרי בריאת העולם היא תחילת הכול , והתורה היא לא רק ספר מצו 1 ת וחוקים , אלא סיפורו של העולם כולו . לכן , הגיוני שספר זה יתחיל בהולדת ! של העולם ! רמב " ן - רבי משה בן נחמן , נולד בספרד ונפטר בארץ ישראל , חי לפני כ 750 שנה ( 1270-1194 ) רש"י : הסבר אחר מביא לנו רבי יצחק , שאמר שהתורה מתחילה בבריאת העולם על מנת לחזק את הקשר שלנו , עם ישראל , אל ארץ ישראל . בכך שהתורה מספרת לנו שאלוהים ברא את העולם , היא מדגישה את העובדה ש"זכותו" של אלוהים לחלק את העולם כרצונו לעמים השונים . n \ in > n בכופר שאמר לרבי עקיבא : העולם הזה מי בראו ? T T ' * . T ! ענה עקיבא : הקןדוש ברוך הוא . ז אמר - לו : הראה ... - לי . הוכחה ברורה . T : T T T אמר - T לו : מחר TT T תבוא אלי " . למחרת : T : 1 בא T אצלו . : 7 אמר - T לו רבי : עקיבא ' : TT מה אתה T לובש ? ענה לו . בגד . אמר - T לו : מי עשאו ? T ~ אמר - T לו : האורג . T אמר רבי עקיבא : איני מאמין לך , הראה לי הוכרזה ברורה ! אמר - T לו : ומה T אראך : ~ . ' 1 ואין : •• * אתה T ~ יודע - שה עשאול אמר לו : ואתה אינן ; יודע , שהקןדוש ברוך הוא ברא את עולמו ? T T T r T ףלך אותו הכו פר . אמרו : T לו תלמידיו T ? : : מהי ? ההוכחה T T הברורה ? T : ~ אמר להם : בני , כשם שהבית מודיע על הבנאי , והבגד מודיע על האורג , והדלת על הנגר . כך העולם מודיע : v v - T T r T T — על הלןדוש ברול הוא שהוא בראו . ( ע"פ מדרש תמורה בתוך בית המדרש של ילינק , חלק ב' עמ' כ"ו . ( מה פירוש : ו - שוזר את החוסים לבדים . מ ) דיע - מעיד

קרן תל"י


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר