עמוד:2

תוכן ענ"נים : ספר בראשית 1 בראשית : עולם נולד 4 2 נח : עברית שפה יפר . 8 3 לר לך : אבי האומה שלנו 12 4 וירא : עקידת יצחק 16 5 חיי שרה : מערת המכפלה 20 6 תולדות : אנחנו נשארים בארץ 24 7 ויצא : חלום יעקב 28 8 וישלח : מיעקב לישראל 32 9 וישב : יוסף וכתונת הפסים 36 10 מקץ : ברכת הארץ 40 11 ויגש : יהודי בארץ זרה 44 12 ויחי : שנים עשר שבסי ישראל 48 מזמרת הארץ לספר בראשית 52 ספר שמות 13 שמות : עם עבדים 58 14 וארא : כך נולד עם 62 15 בא : פסח מצרים ופסח דורות 66 16 בשלח : קריעת ים סוף 70 17 יתרו : מתן תורה 74 18 משפטים : ערבות הדדית 78 19 תרומה : בין אדם לאלוהים 82 20 תצוה : הכוהנים 86 21 כי תשא : עגל הזהב 90 22 ויקהל : מאמץ לאומי 94 23 פקודי : בצלאל 98 מזמרת הארץ לספר שמות 102

קרן תל"י


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר