עמוד:207

שהילד לומד ( עיקרון טיפולי מוכר : ( כשמתקרבים למישהו , כשיוצרים אתו קשר – הוא פחות מאיים ; ההיכרות וההתקרבות הן דרך להתמודד ע ם מה שמנוכר ומטיל אימה . הפרק השלישי " ) החיה באה לעזרתי ( " מתאר את ההתיידדות עם החיה , ואת התפקיד שהיא מקבלת עם נפילת האב . היא מהווה מעין צינור להעברת רגשותיו לאביו המת ועוזרת לו לעבד את מהות המוות . אפשר לשוחח בכיתה על הפחדים שהילד מבטא , ועל העמדות שלו בנושאים חברתיים - מוסריים . פרק ד " ) אני מספר לה על אבא ( " מוקדש רובו ככולו למערבולת הרגשית במשפחה כפי שהילד תופס אותה , לאחר הבשורה על מות האב ולקראת הולדת התינוקת . הילד מ י טלטל בין חוזק ותחושת אחריות לחוסר אונים וקוצר רוח . תחושות אלה פוקדות בני אדם לא רק במצבי אסון , והילדים בכיתה יוכלו להביע את דעתם על מה שהילד מתאר , ולשתף את חבריהם בסיפוריהם האישיים על סיטואציות של שינוי או משבר במשפחו תיהם . פרק ה " ) מאיפה באות חיות החושך ( " מפגיש את הילד עם אחותו התינוקת שנולדה למצב של יתמות ושכול , והוא מנסה להבין את מחזוריות החיים באמצעות סיפור שהוא מספר לעצמו על הממלכה השמימית של חיות האור וחיות החושך . כדאי להפנות את התלמידים לאיור המלווה את הטקסט , ולשוחח על הממלכה שבה מצויים עליצות לצד תוגה , חיים מול מוות . האם הממלכה הזו מזכירה את העולם שבו אנחנו חיים ? במה ? בפרק ו " ) הלכתי לאיבוד ( " מופיעה דמותו של שלמה , החבר של אבא , ומתחילה התקרבותו של האיש למשפחה הקטנה . כדאי לשוחח על הרגשתו של הילד מול שלמה , כמי שעלול לתפוס את מקומו של האב המת . פרק ז " ) איך תפסנו שודדים ( " מוקדש להרפתקה של הילד שהסתיימה בלכידת שודדים , ועיקרה התגברות על הפחד – שהוא גם הפחד מפני השקט . בפרק האחרון " ) שלמה , חבר של אבא שלי ( " הילד משגר את החיה אל האב המת , כדי לקבל את אישורו כביכול להצטרפותו של שלמה למשפחה . הילדים יוכלו להביע את דעתם על מקומו של שלמה במשפחה , ועל ההתלבטויות ברמה המוסרית - משפחתית ; האם הילד חייב לשמור אמונים לזכר אביו ? האם התקרבותו לשלמה היא בגדר פגיעה בזכר האב ? בסוף הקריאה יש מקום להבלטת התובנה של הילד ; אין פרידה מחיי ת החושך . ל כל אחד יש בחייו " חיה" כזו , מעין חברה דמיונית המלווה אותו בימים קשים . הוא מבין שבזכות הקשר אתה – שהוא הקשר שלו עם עצמו – הוא יכול להבין טוב יותר את העולם , את מה שקורה סביבו ואת רגשותיו . אפשר לפתח שיחה סביב השאלה מי הוא הגיבור של הסיפור : הילד ? החיה ? קישור לאתר דףדף , לקריאה על מושג החבר הדמיוני ( מהפסקה השלישית ) - = http : // www . dafdaf . co . il / Details . asp ? MenuID = 1 & SubMenuID = 131 & PageID = 2654 & Ot ה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר