עמוד:204

דופן ומזמ ין התבוננות בסולם הערכים המקובל ; ספרו של יהונתן גפן עוסק במשמעויותיה ובגבולותיה של חב רות ובקשת הרגשות המתלווים אליה ; וספרה של תמי שם -טוב מאפשר לקוראים הצעירים להתוודע לילדה לקוית למידה המוצא ת את הדרך להביא לשינוי בחייה . סדר קריאת הספרים ודרכי הקריאה נתונים לשיקול דעתם של המורים . עם הגורמים שעשויים להשפיע על ההחלטה נמנים אפיונים רגשיים - חברתיים של הכיתה כקולקטיב ושל ילדים כפרטים בתוכו , ורלוונטיות לנושאים לימודיים ולעניינים הקשורים לאקטואליה ולשיח הכיתתי . כל זאת תוך רגישות לשלבים בחייהם של ילדים , לנושאים המעסיקים אותם ולהשקה של הסיפור לחייהם . דרכי הקריאה מגוונות ; אפשר להקריא את הספרים בכיתה בהמשכים , ולקבוע לשם כך מועדים קבועים ( למשל פעמיים או שלוש בשבוע בהפסקת האוכל של הילדים ; בתחילת היום , במקום הזמן המוקדש למה שנהוג לכנות " קריאת בוקר ; " כחלק משיעורי העברית וכן הלאה . ( אם בית הספר רוכש את הספרים בכמות כיתתית אפשר לבקש מהילדים לקרוא פרקים מסוימים בבית ולעסוק בהם בכיתה . אפשר גם לקרוא כמה פרקים בכיתה באוזני הילדים כדי להגביר את הסקרנות ואת העניין , ולבקש מהילדים להמשיך בקריאה בבית . כדאי להימנע מהיצמדות לדגם אחד לאורך השנה כולה , ולהתנסות בדגמים שונים . בזכות ההקראה בקול יש לומר , כי אף שהיא נוגסת מזמן הלמידה , תועלתה וערכה רבים : הילדים נהנים מהאזנה לסיפורים ( בעיקר כשההקראה איכותית . ( הם פטורים ממאמץ הקריאה , וזוכים בהזדמנות להקשיב – לעלילה , לדיאלוגים , למבחר המילים , למבנה המשפטים , למשלבים המשתנים , להתענג על ההומור ולהתרגש ברגעי עצב , להתבונן בדמויות שבספר ובדמויות שבחייהם , כולל הם עצמם . כדאי לשקול היטב מתן משימות ועבודות בעלות אופי לימודי בעקבות קר יאת הספרים . ההנאה של הילדים מההאזנה לסיפורים , והתועלת שהם מפיקים מהשיחות בכיתה ומהחשיבה בינם לבין עצמם משמעותית כמו משימות כאלה ואחרות בכתב , ואולי אף יותר . קישור להצעות להקראת סיפור בהמשכים באתר " דףדף : " = http : // www . dafdaf . co . il / details . asp ? MenuID = 82 & SubMenuID = 139 & PageID = 2452 & Cat לוין נירה ספרים מרשימת מעגל הליבה . 5 חית החושך מאת אורי אורלב , עם עובד 5976 , אורי אורלב הוא סופר ישראלי ותיק ואהוב , שיצירותיו מלוות את הילדים בישראל מאז ילדותם המוקדמת ועד נערותם . נולד בוורשה . 0230-ב האווירה הפטריוטית -פולנית ששררה בבית הוריו לא פטרה אותו מגורלם של יהודי פולין בזמן מלחמת העולם השנייה ; אחרי שאמו נרצחה בגטו , הוא הוסתר במחבוא אצל קרובת משפחה , אך הועבר אחר כך למחנה ברגן -בלזן . אחרי המלחמה עלה לארץ והשתקע בירושלים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר