עמוד:198

סעיף ג – אפשר לכתוב את המשפטים זה מתחת לזה באופן מדורג ( להזיח כניסות , ( אפשר להגדיל בהתאמה את שמות החיות , אפשר לכתוב אותם בצורה מעגלית שתראה את האבסורד בחוסר שביעות הרצון של כל אחד מ עצמו ובקנאה שחשים בעלי החיים זה כלפי זה . פעילות 7 השיר , מלבד היותו משעשע , מכיל מחשבה על בני האדם באשר הם : חוסר שביעות רצון ממצבם וקנאה בזולתם , תוך שהם מצליחים לראות רק את הר ע בחייהם ואת הטוב בחיי האחר . הת פלות שבמחשבה הזו מובלעת בתלונות של בעלי החיים : בעוד בעל חיים אחד מתלונן על חייו ומשמיע משאלה לחיות חיים אחרים , מיד מתחיל מושא הקנאה למנות את הקשיים בחייו , ואינו מסוגל לראות את הטוב שמנה קודמו . גם בני האדם נוטים לעתים לראות את חייהם כאוסף של בעיות וקשיים , ונושאים עיניים אל מעבר לגדר , אל הדשא של השכן , שהוא תמיד ירוק יותר . אפשר לשוחח עם הילדים על תחושות אישיות מן הסוג הזה הנוגעות למשל במספר הילדים במשפחה , במקום המגורים ובתנאי המגורים . כפתיח אפשר להציג סיפור בדוי , למשל על ילדה המתלוננת שיש לה ארבעה אחי ם ושפע מטלות , והיא אינה מצליחה לראות את היתרונות שבמשפחה רחבה . הילדים יוכלו להעלות רעיונות כדי להאיר את עיניה , ואחר כך יספרו חוויות אישיות בנושא זה או בנושאים המעוררים חשיבה מעורבת . ראוי להדגיש בפני הילדים כי צריך לגלות רגישות כלפי החוויות של חבריהם לכיתה ואל להם לזלזל בהם . פעילויות לקרא ת סיום פעילות 5 הפרק " ייחודו של יוצר , " הסוגר את הספר מוקדש לע' הלל , אולם כבר בפרקים מוקדמים יותר מופיעים שלושה שירים שלו . השאלה הזו היא השלב האחרו ן במשימה ארוכת טווח שמשתרעת על שני חלקי הספר ועוסקת ביצירתו של ע' הלל : המשימה התחילה בכרך , 'א בפרק " פוגשים שירים , פוגשים ילדים , " שאלה , 1 עמוד 03 הנוגעת לשיר " יוסי ילד שלי מוצלח ;" היא המשיכה בפרק " משלים על שועלים , " שאלה , 1 עמוד 012 בשיר הסיפורי " השועל והחסידה ; " המשך המשימה היה בכרך ב , בפרק " שמח בעברית , " שאלה , 3 עמוד 15 בשיר " מי שרוצה להיות אריה" ; כאמור , השלב האחרון של המשימה הוא בפרק זה , המוקדש כולו ליוצר ע' הלל ו ליצירותיו . גם בפרקים הקודמים וגם בפרק זה המשימה ארוכת הטווח מציגה כמה היגדים על שירתו של ע' הלל . כפי שהתלמידים יגלו במהלך הלימוד , לא כל ההיגדים מתאימים לכל השירים , ויש היגדים שהם אופייניים ושכיחים יותר מאחרים . כל שיר מציג היבטים שונים של המניפה השירית של ע' הלל . התהליך כולו בונה תמונה מלאה , עשירה ומגוונת . בסיום המשימה נדרשת בדיקת ההיגדים ב יחס לשלושת השירים שבפרק וכן התייחסות לכל ששת השירים . התלמידים יתבקשו להביא את דפי התשובה לשירים הקודמים ואפשר לבקש להביא גם את הכרך הראשון לעיון נוסף בשני השירים שבו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר