עמוד:190

פעילות 6 כדאי לשוחח בכיתה על האפשרויות השונות ומשמעותן לקוראים . אפשר לבקש דירוג של ההצעות שניתנות בספר ואפשר לדבר על העדפות אישיות . פעילויות 6 ו- 7 בפעילויות אלה נחשפים התלמידים לשדה סמנטי של מונחים הכתובים על כריכות של ספרים . אפשר לאזכר מילים אלה גם בהקשר ש ל ספרים אחרים שמובאים ל כיתה במהלך השנה . פעילות 8 פעילות זו נועדה להעלות השערות באשר לסוגי הדברים שיכולים להופיע בטקסט לגב הספר . השיחה שתתלווה לה בכיתה תפנה את תשומת הלב למטרות התקשורתיות -חברתיות של טקסט מסוג זה : מידוע ושכנוע . הספרים , המוזכרים בפרק , מתאימים לגיל התלמיד ים וייתכן שיהיו מוכרים למקצתם . הכריכות נוקטות אסטרטגיות כתיבה שונות . . 5 טקסט הכריכה האחורית של הספר " אלרגיה " בגב הספר מובאה ( ציטטה ) מתוך הספר במקום פירוט של תוכן הספר . יש בו גם פירוט של ספרים קודמים של הכותב . סעיף א – שני התבליטים האחרונים בסעיף א משלימים זה את זה : מצד אחד מתבוננים בטקסט מנקודת המבט של הקוראים הפוטנציאליים , ומצד שני מתבוננים בטקסט מנקודת מבטם של העוסקים בהוצאה לאור של הספר . לבד מהתוכן הציטוט יכול לרמז גם על רמת הקריאות ומורכבות הטקסט . סעיף ב – הפעילות באה להדגיש את העובדה שתארים מסוימים הם תלויי הקשר ( במקרה זה הקשר של זמן . ( סעיף ג – גב הספר " אלרגיה" מדגים שני סוגי מירכאות : מירכאות המסמנות ציטוט , ומירכאות לסימון שמות הספרים . אפשר לשוחח על החשיבות של אזכור ספרים קודמים . . 5 טקסט הכריכה האחורית של הספר " האגדה על מרפי בטטה" אסטרטגיה שונה ננקטה כאן באשר לתוכן הספר : אזכור הדמויות שבספר , ויל ואחיו מרטי והספרנית האיומה , ותיאור המקום והזמן של העלילה . לתיאור קצר זה נלוות שאלות שאמורות לעורר סקרנות . את התשובה להן יקבל ו מי שיקראו את הספר . בטקסט על המחבר והמאייר יש שימוש במילים מתארות ומשבחות : " מצחיק ופרוע , " " עטורת פרסים , " " הנודע . " אפשר לשוחח על מטרת שילוב המילים הללו . בהמשך הפרק יש פעילויות מרחיבות על כך ועל הנושא של דעות מול עובדות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר