עמוד:187

הצעה לפעילות מרחיבה אפשר לבקש מהתלמידים להביא לכיתה תצלומים של פסלים , ציורים , מראות נוף , אנשים וכד' ולבחור יחד כמה תמונות ( כמספר הקבוצות בכיתה . ( כדאי לחלק את התלמידים לקבוצות של לפחות שבעה ילדים , כדי שיהיה בכל קבוצה מגוון עשיר של קולות . כל אחד מילדי הקבוצה יכתוב על רצועת נייר מה שעולה ב מוחו כשהוא מתבונן בתצלום ( לפחות משפט אחד . ( את רצועות הנייר אפשר להדביק מסביב לתצלום כמו קרני שמש . כל קבוצה תשוחח על הטקסטים שנכתבו : באלו אופנים הם כתובים ? אפשר לסמן עיגול אדום על טקסטים שמתארים עובדות , עיגול צהוב על טקסטים שמביעים רגשות ומחשבות , ועיגול כחול על טקסטים שמשלבים ביניהם . זוהי פעילות המובילה ליצירה משותפת של תוצר – תערוכה כיתתית . הפעילות מאפשרת עוד תרגול , ויישום הן בתהליך הכתיבה הן בניתוח . הפרק "דברים שסיפרה לי הכריכה" ( עמוד 015 בספר הלימוד ) נושא : טקסטים של כריכות אחוריות של ספרי ילדים . בתחילת הפרק מוצג שיר שנושאו קריאה וספרים , אך השיר אינו במוקד הפרק . מטרות הפרק היבט ספרותי- אורייני – היכרות עם תת -סוגה ייחודית , הבנה של מטרותיה התקשורתיות ושל הדרכים שבהם מנסים להשפיע על הקוראים , הבחנה בין עובדות לדעות בטקסטים הנכתבים בתת- סוגה זו . היבט ערכי – חשיפה לתת- סוגה זו מגיל צעיר תסייע לילדים לרכוש כישורים הנחוצים כדי להיות צרכנים ביקורתיים ונבונים , המבחינים בין עובדות לדעות , בין ניסיון שכנוע לביטוי של דעה אישית . היבט הלשוני – עיסוק בתארים , שכן בטקסטים בתת -סוגה זו רב השימוש בתארים בעלי משמעות ומטען רגשי חיוביים ומעצימים – הכי , מאוד וכדומה . עניין לשוני נוסף הוא השימוש במירכאות ובגופן מודגש בטקסטים אלה . מומלץ לקרוא את מאמרה של ניצה פרילוק : " הפוך בו וקרא ! למאפייניו הרטוריים של כיתוב גב לספר" . כמה מהדברים שמובאים להלן נכתבו בעקבותיו . טקסט הנכתב על גבי הכריכה האחורית ( או גב הספר ) מקיים אמנם קשר עם הספר כולו , אך הוא אמור לעמוד בפני עצמו . לטקסט שתי מטרות ברורות : יידוע , ברמה כזאת או אחרת , על תוכן הספר ורצון 76 פרילוק , נ' ( תשס . ( ו" הפוך בו וקרא ! למאפייניו הרטוריים של כיתוב גב לספר . אגרת מידע נ"ב , . 21-06 http : // cms . education . gov . il / EducationCMS / Units / Tochniyot–Limudim / Ivrit / IgrotMeida / 52 / KituvGav . . htm

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר