עמוד:171

במשותף , אבל כדאי לבקשם להמשיך ולמצוא מה עוד מאפיין גינה כזאת , ואם די בנתון זה כדי לומר שהגינה קהילתית . לדוגמה : גינה בחצר בניין של כמה משפחות הגרות בבניין , אינה גינה קהילתית . פעילות 3 ריכוז שאלות בנושא גינות קהילתיות מתוך פעילות 4 ומתוך רצון לדעת עוד . כדאי לאסוף את השאלות שמציעים התלמידים ולרכז אותן . בסוף הפרק מומלץ לבדוק אם הן קיבלו מענה , ואם היו שאלות חשובות שלא נענו . ייתכן גם שבסוף הפרק יהיו שאלות חשובות שלא נשאלו כלל . פעילות 4 הפעילות מתמקדת בחיפוש מענה לשאלות שנשאלו קודם לכן . התשובות לא ניתנות תמיד באופן ישיר , אלא יש לדלות אותן מתוך דיבור רחב יותר ולשייכן לשאלה שנשאלה . חשוב לשוחח על השאלות לא רק מבחינת התוכן . כדאי לעורר את המודעות לדרך השגת המידע . מידע שעולה מתוך הדברים שנאמרו , מידע שאפשר להשיג אם ישאלו עוד שאלות . בהמשך מובאות שאלות ותשובות של משתתפים במפגש . ההתמקדות בשאלות היא כדי להדגיש שמטרת המפגש היא לתת מידע , ושאחת הדרכים לקבל מידע היא באמצעות שאלות ספציפיות , ממוקדות בעניין אחד . פעילות 6 הפעילות מאפשרת לעסוק ב הפקת מידע גל וי וסמוי . כך מודגם הידע הרב שהצטבר מהמהלכים שננקטו עד לשלב זה . פעילות 7 כדאי לבדוק אם נשארו שאלות בנושא הגינה שלא קיבלו מענה . אם כן , כדאי לשוחח על דרכים לקבלת תשובות עליהן . אפשר להמליץ על חיפוש ממוקד באינטרנט . מומלץ שהמורים יערכו את החיפוש בכיתה עם התלמידים , אפשר להציע לשאול את השאלות במפגש נוסף , אפשר להפנות שאלות לרכזי גינות קהילתיות . אם לכיתה יש נגישות לגינה באזור או בבית הספר אפשר לבקר בגינה כזאת . פעילות 8 הקטעים מתוך שלושה ראיונות שהתפרסמו בעיתונים הובאו כדי לצאת מתחום ספר הלימוד ולהראות שהנושא מתממש בשטח במקומות שונים , כלומר לקשרו למציאות . בחרנו להציג ציטוטים קצרים . מצורפים מראי המקום למורים שירצו לקרוא את כל הכתבות : http : // www . nrg . co . il / online / 54 / ART 2 / 296 / 380 . html http : // www . haaretz . co . il / misc / 1 . 1338081 http : // www . ynet . co . il / articles / 0 , 7340 , L 3839333 , 00 . html השאלה העולה בעקבות הציטוטים נוע דה לאפשר התחברות אישית . סביר שמרבית הילדים יעדיפו להצטרף לגינה שילדים מדברים עליה . כדאי להסב את תשומת הלב גם לקטעים האחרים . מהמתקדמים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר