עמוד:165

פעילות 4-3 כאמור , עבור כל אחד מארבעת האתרים בירושלים מוצעות פעילויות המאפשרות לתלמידים להתנסות בהנמקה . פעילויות 2-3 מאפשרות להתנסות בהנמקה בשני הקשרים . בפעילות 3 יש מילים מתוך אוצר המילים המתקשר לטקסט טיעוני-שכנועי ( כך גם נעשה בעיסוק ב שאר הטקסטים המופיעים בפרק . ( פעילות 2 חושפת בפני התלמידים היבט אחד של תוכן שיכול מאוחר יותר לשמש אותם בנימוקיהם לבחירת המקום המועדף עלי הם ( בילוי בחוץ לעומת בפנים . ( הצעה לפעילות בנושא אוצר מילים א . בטקסט מופיעה המילה מאבק . נב רר את פ ירוש המילה . מאבק יש בדרך כלל בין אנשים שרוצים דברים הפוכים . מדוע האנשים שגרים ליד ע מק הצב אים י צאו למאבק ? ב . ההורים של יואב מכיתה ג 2 נאב קים מול העירייה כדי שהיא לא תכרו ת את העץ העתיק ברחוב שבו הם גרים . כל השכנים ברחוב כ תבו מכתבים לראש העיר וה סבירו מדוע חשוב להשאיר את העץ הזה . ח שבו על עוד פעולות שתוש בי השכונה יכולים לעשות כדי להשיג את המטרה שלהם . מטרת הפעילות בסעיפים א -ב היא להביא את הילדים להבנת המושג " מאבק" תוך תיווך והישענות על הקשרים . ") נאבקים מול העירייה כדי " , " .... פעולות שתושבי השכונה יכולים לעשות כדי להשיג את המטרה שלהם (" אפשר להרחיב את העיסוק במילים משכנעות ולדבר על השימוש של הכותבת במילים ובמשפטים שמטרתם לשכנע את הקורא לבקר במקום ( לדוגמה : מקום נהדר לבקר בו ; תוכלו לראות גם הרבה מינים נדירים . ( אפשר לשאול את התלמידים מדוע , לדעתם , הוסיפה כותבת הקטע את המילים והמשפטים האלה ? הם יוצרים עניין ומעוררים סקרנות וגורמים לקוראים שלא היו במקום לרצות לבקר בו , הם מדגישים את הדברים הטובים במקום . טקסט על " מוזיאון פעיל עין יעל" ( קטע מידע + ט בלת סדנאות ) פעילות 5 סעיפים א- ג – סעיפים אלה עוסקים בחילוץ מידע והבנתו מתוך הטבלה . סעיף ד - מאחר שלא כל הילדים יקראו את הטקסט הנ"ל , כדאי לוודא שתלמידים מתקשים , שקראו את הטקסט הנ"ל , הבינו את המהות של הסדנאות המוצגות בטבלה ואת המטרה של קיומן . כדאי גם לחבר זאת לנושא העל של הסדנאות - " שימור מלאכות עתיקות . " פעילות 3 אפשר להרחיב ולשוחח עם התלמידים על המשותף לרוב הפעלים המופיעים בטבלה – רובם כתובים בלשון רבים בזמן עתיד . רוב הפעלים כתובים כך כי הקוראים מוזמנים להשתתף בחוויות שהמוזיאון

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר