עמוד:163

מנת שיוכלו לכתוב קטע משמעותי . י חד עם זאת , אף על פי שאנו מספקים לתלמידים מקור ידע , צריך להתייחס ליכולת ליצור בכתב טקסט טיעוני ( או כל סוגה אחרת ) כמשהו מתפתח ומדורג , אשר קשור גם לחשיפה לטקסטים מהסוגה המדוברת במהלך שנות בית הספר ול התנסות בכתיבה באותה סוגה . הרציונל העומד מאחורי בחירת הנושא הת מטי בפרק זה מונע מההקשר של הטקסט הטיעוני . סוגה זו מכתיבה בחירת נושאים אשר יש במהותם פוטנציאל להבעת דעה מנומקת , ויש בהם מן ההיגיון לדרוש מהתלמידים להביע דעה . מטרות הפרק היבט ערכי – עיסוק בטקסט טיעוני מחנך להנמקה ולהבעת דעה כערך . נרצה להקנות לתלמידים מסוגלות לתמוך במה שהם אומרים באמצעות נימוקים ולא להסתפק רק בהבעת דעה ( למשל , " אני חושב שכדאי לבקר במוזיאון ארצות המקרא ירושלים" – זוהי דו גמה להבעת דעה לא מנומקת . ( היבט עיוני- אורייני – בפרק זה התמקדנו וביקשנו לחזק שני נושאים : ( 0 טקסט משכנע מבוסס ומעוגן במידע שצריך לספק לקוראים ( לנמענים ( 4 ;( קיומם של סוגים שונים של הנמקות – במהלך הפרק אנו מעלים למודעות את הרעיון כי אפשר לנמק בכתב בכל מיני דרכים : מתן הסברים ותיאורים ; מתן דוגמאות ; הנגדה / השוואה בין מקומות . מתוך תכנית הלימודים : הישג נדרש – 5 הפקת מידע מטקסט – התלמידים יפיקו מידע מטקסטים שיקראו ויגבשו החלטה בעקבות זאת לגבי המקום שירצו לבקר בו . הישג נדרש – 4 הבעת עמדה מנומקת על טקסט כתוב , על נושא או על סוגיה . 71 משרד החינוך – המזכירות הפדגוגית , האג ף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים ( תשס . ( ג" תכנית לימודים : חינוך לשוני עברית - שפה , ספרות ותרבות לבית הספר היסודי הממלכתי והממלכתי דתי . ירושלים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר