עמוד:162

פעילות 55 התשבץ מורכב ממילים רבות שהו פיעו בפרק . אפשר לפתור אותו בכיתה במשותף . יש להסב את תשומת לב התלמידים על האפשרות לכתוב אות רגילה במקום אות סופית . הפרק " סיור לימודי בירושלים" ( עמוד 015 בספר הלימוד ) נושא : סיור לימודי בירושלים לרגל יום ירושלים . בפרק חמישה טקסטים הנמנים עם סוגת הטקסט המידעי : טבלאות מידע , טקסט מידעי - שכנועי ; וקטעי מידע . כל טקסט מתאר אתר בירושלים , ומן הסתם מכוון למשוך אליו קהל מבקרים . אנו מספקים לתלמידים את הטקסטים ולא שולחים אותם לחפש את הטקסטים בכוחות עצמם על מנת לפקח על מידת התאמתם של הטקסטים לתלמידי ם בכיתה ג . כל טקסט מזמן פעילות הנקשרת למהותו של ה מוזיאון ופעילות המזמנת עיסוק בהנמקה . נוסף לכך , הוספנו במדריך פעילות המתקשרת לאוצר מילים המתאים לכל טקסט . התלמידים מתבקשים לקרוא שני טקסטים מתוך הארבעה שבפרק ולבחור אתר אחד שבו היו מעדיפים לבקר עם הכיתה . בסוף הפרק התלמידים מתבקשים לכתוב טקסט טיעוני-שכנועי שבו הם צריכים להצדיק את העדפתם ( טענה מנומקת ) . הטקסטים שהתלמידים קוראים במהלך הפרק ישמשו להם כחומר לביסוס נימוקיהם . הטקסט הטיעוני נחשב " גבוה" כי הוא צריך להיות מנומק ומעוגן בידע . באמצעות הטקסטים שהתלמידים נחשפים אליהם בפרק , הם יוכלו לשאוב רעיונות לנימוקים . לפיכך כאשר עוסקים בכתיבה , חשוב לספק לתלמידים , במיוחד לאלו משכבות הגיל הצעירות , מקורות מידע על

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר