עמוד:160

פעילות 3 סעיף ב – זוהי , כמובן , המילה " למשל . " אפשר לבקש מהילדים להציע מילים אחרות על פי ניסיונם – כמו ... לדוגמה ... וכן עוד . פעילות 1 כדאי לעסוק במסקנה המתבקשת משני הסעיפים של הפעילות . השם " הרצל" מופיע בפסקה הרביעית רק פעמיים , אבל המילה " הוא" המאזכרת את שמו מופיעה בפסקה ארב ע פעמים . שם האיש ושם הגוף מבליטים מאוד את דמותו של הרצל בפסקה ובתהליך שבסופו קמה מדינת ישראל . פעילות 8 כשלב ביניים , אפשר להקביל מדינה לאדם יחיד , ולהתבונן במושג " עצמאות . " עצמאי הוא מי שיכול להסתדר בכוחות עצמו , להחליט החלטות ולפתור בעיות , מי שאינו מקבל תכתיבים / הוראות , אלא הצעות , ופועל על פי שיקול דעתו . ( כדאי להזכיר כאן התחשבות באחרים כחלק מהתנהגות עצמאית הוגנת . ( אחר כך אפשר להעביר את הנימוקים לסדר גודל של מדינה ושל מנהיגיה : אפשר להזכיר עצמאות כלכלית ( המדינה קונה ומוכרת סחורות על פי צרכיה , ( עצמאות מדינית ( המדינה כורתת בריתות על פי טובתה , ( עצמאות צבאית ( המדינה יכולה להגן על אזרחיה בלי תלות במדינות אחרות ) וכן הלאה . פעילות 9 כדאי לעודד את הילדים לגייס לצורך הכתיבה ידע שכבר רכשו בשיעורים אחרים , כמו מולדת וחברה ( סיפורים ושירים על הימים שלפני קום המדינה , סיפורים משפחתיים על החיים בארץ ובגולה , ( לשלבם בידע המופיע בטקסט ולהוסיף מדמיונם על פי העובדות הידועות להם . הצעה למשימה ארוכת טווח : המלצה לבילוי במקום לפני הפרק הבא ברצף הספר , " סיור לימודי בירושלים" או אחריו ( ואפשר גם במקום אחר לפי בחירת המורים ) מומלץ לעסוק במשימה ארוכת טווח שתעסוק בכתיבת המלצה לבילוי במקום מסוים . אפשר , למשל , להתחבר לנושא מתוך הפרק על יום העצמאות ולבקש המלצה על אתרים הולמים לביקור . יחידת ההוראה למורים " בילוי נעים" ש פרסם משרד החינוך מספק ת דגם הוראה מורחב בנושא והסתייענו בה בכתיבת שורות אלה . המשימה כוללת טיוט בעקבות משוב מעמיתים וממורים . לפני תחילת הפעילות מומלץ להגדיר את מטרתה ולהודיע שכל התוצרים ירוכזו ויועמדו לרשות התלמידים וההורים כדי שיבחרו מתוכה מקומות מעניינים , בין כבחירה אישית בין כבחירה משפחתית . כדאי להחליט גם על דרך ה כתיבה של ההערות בשל ב הטיוט : בגוף הטקסט , בדף נפרד , בעזרת פתקיות ( דבקיות . ( בכיתה שכל תלמידיה עובדים ב- WORD אפשר ללמד את הפונקציה של הוספת הערות ולהשתמש בה . כך יוכלו התלמידים לסמן זה לזה הערות / הארות ממוקדות . בסוף התהליך אפשר לאגד את כל ההמלצות בקובץ אחד . כך יוכלו התלמידים וההורים לעיין בתוצרים השונים . 70 משרד החינוך ( תש"ע- . ( 4101 בילוי נעים – כותבים המלצות לבילוי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר