עמוד:159

קטע מידע בנושא יום העצמאות – " איך נולדה מדינת ישראל – " ? על פי ספר ה לימוד " לחיות יחד בישראל" לכיתה ג מטרות ההוראה היבט תוכני – רכישת ידע ( אף כי בקצרה ואחרי פישוט ) על התהליך שבסופו קמה מדינת ישראל , יצירת ציר זמן רצוף הנשען על אבני יסוד שהילדים מכירים , הכרת שמות ומושגים מרכזיים בהיסטוריה של עם ישראל . היבט עיוני- אורייני – קריאת קטע מידע בנושא היסטורי , תחום שהילדים מיעטו לעסוק בו עד כה בשל גילם ; הבנת תהליך רב - שלבי ופיתוח היכולת ליצור רצף לכיד של אירועים עד לתוצאה ידועה ; התבוננות במבנה של טקסט מידע ובפסקאות כחלק משלמות טקסטואלית ; התבוננות בתפקידיהן של מילות קישור ומילות גוף , מיזוג ידע ממקורות שונים לטובת כתיבה לנושא נתון . הטקסט עובד מהפרק " איך נולדה מדינת ישראל" המצוי ב יחידה " מדינת ישראל – המולדת שלנו" שבספר " לחיות יחד בישראל" לכיתה ג בהוצאת מטח . הערות על ה טקסט חשוב להידרש בכיתה ל צירוף " חוזה המדינה , " להסביר " חוזה" כבעל יכולת לראות למרות הקשיים את מה שאפשר להשיג בעתיד ; חשוב לקשור בין תאריך ההכרזה על המדינה המופיע בטקסט למועד שנקבע כיום העצמאות של ישראל . בעבודה עם מתקדמים כדאי להסביר את טעמו של המונח " עלייה" ( לארץ ישראל , ( מושג שחוק שאנו משתמשים בו תדיר , אך איננו נותנים את דעתנו על הסיבה לבחירה בו : במקרא יש מופעים רבים של השורש ה-ל-ע לתיאור הגירה לא רץ ישראל , למשל " ויעל אברם ממצרים הוא ואשתו וכל-אשר -לו , ולו ט עמו—הנגבה" ( בראשית יג , א . ( גם חכמים מחזקים את התפיסה הזו : " הכול מעלין לארץ ישראל ואין הכו ל מוציאין" ( כתובות פרק י"ג , משנה י"א ) . בשורה השלישית לפני הסוף מופיע הצירוף " מנהיגי היישוב ; " " היישוב " היה כינויה של האוכלוסייה היהודית בארץ ישראל מימי העלייה הראשונה ועד לקום המדינה . מי שנחשב למנהיג היישוב לפני קום המדינה היה דוד בן גוריון , שה יה אחר כך ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל . פעילות 5 המטרה להפנות את ה ילדים לאחד מתפקידיה של מילת הקישור " אבל ; " במקרה זה היא קושרת בין שני משפטים תוך הפניית תשומת לבו של הקורא להסתייגות שיש במשפט השני על הנאמר במשפט הראשון . בשיחה עם הילדים אין צורך לנקוט במונחים הלשוניים המדויקים , אבל כדאי להשמיע להם את שני המשפטים עם " אבל" ובלעדיה , ולבקשם לנסות לבטא את ההבדל . גם אם יגיבו ברמה של תחושה , יש כאן חשיבה רבת - ערך על הלשון . פעילות 5 זוהי דוגמה לעוד תפקיד של " אבל ; " כאן היא מוסיפה מידע שיפתיע את הקוראים לאחר המשפט הקודם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר