עמוד:155

כדאי לשקול קריאה בקול באוזני התלמידים ( או חלקם ) אחרי הקריאה הדמומה שלהם ; קריאה כזו , בלוויית הבהרות קלות בגוף הטקסט , עשויה להועיל למי שזרות השמות והתקופה פוגמים ביכולתו להבין את הרצף . פעילות 5 אחרי הרקע הכולל על המלחמה ומה שאירע לבני המשפחה , שתי השאלות בפעילות ממקדות את התלמידים בסיפורה האישי של חנצ'קה , ותחילה במקום ובזמן שב הם מתרחש קטע הסיפור שמוגש להם . פעילות 5 חשוב לקיים בכיתה שיחה ולאפשר לתלמידים לבטא את התרשמותם מדבריו הקשים של השוער וממחשבותיה המפתיעות של חנצ'קה , ולשתף את חבריהם במחשבות וברגשות שלהם בעקבות הקריאה . פעילות 3 יש כאן שתי תגובות מפתיעות : אחת – של חנצ'קה , שנמנעה מלספר להוריה מה קרה בכניסה לבית הספר ולא שיתפה אותם בתחושותיה . שנייה – שתיקת ההורים , שבוודאי שיערו למה ילדתם חוזרת הביתה בבוקרו של היום הראשון ללימודים . ייתכן שהילדה התביישה לשתף את הוריה , אבל ייתכן גם שלא רצתה להכאיב להם . באשר לתגובת ההורים , ייתכן שהתקשו להתמודד עם החוויה הקשה שבתם עברה ולדבר על המצב בגלוי , א ו שהתקשו להצדיק את הפסיביות שלהם והתביישו בעצמם מהעובדה שלא מיהרו לבית הספר לתבוע את עלבונה של בתם . ייתכנו , כמובן , סיבות נוספות , וכדאי להעלות את הנושא לשיחה בכיתה . פעילות 4 ההורים שיערו מראש כנראה מה צפוי לחנצ'קה בשער בית הספר , והכינו עבורה חדר לימוד וספרים . כדאי לכוון את הילדים לראות באור חיובי את יתרונותיה של תגובת ההורים ; לא נכנעו לתחושות של השפלה ומסכנות , אלא בחרו להפוך את תחילת שנת הלימודים – גם בדרך שנגזרה עליהם – לחגיגה . פעילות 6 כדאי להפנות את הילדים קודם כ ול למידע שמספק הטקסט : "שנתיים לא הביאו חנקה ובאשה חברות הביתה" ו"אמא הייתה אחראית על ניקיון הבית . היא בישלה את הסבון , שהגברת סקוברונק מכרה בשוק ] כדאי להסביר שבאותו זמן , במידה רבה בגלל המצוקה והמחסור , אנשים הכינו סבון בבתיהם , ] ותפרה ותיקנה את בגדי בני -הבית . בערב עזרה לבנות להכין את שיעורי הבית . " אחר כך הילדים יכולים להרחיב על פי הבנתם וניסיונם : סביר שהנוכחות החדשה גרמה לצפיפות בבית , להפחתה בכמות המזון של המשפחה , למתחים אישיים ולפגיעה באינטימיות . וכמובן , כדאי לדבר על הקושי לשמור סוד ועל האחריות הכבדה שהייתה מוטלת על הילדות . חשוב לציין את המעשה הנאצל שעשו הורי הילדות ואת ההזדמנות שהייתה לחנקה ולבאשה להיות שותפות להצלת חיים . כשמשוחחים בכיתה כדאי להאיר את הדברים מכמה נקודות מבט .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר