עמוד:123

פעילות 7 › השאלה הזו מתכתבת עם השאלה שפתחה את העבודה על הסיפור . מבחינת אדריינוס , אלוהים כיבד את הזקן באריכות ימים ובכך מאפשר לו לאכול מפירות העץ שנטע . י יתכן שהתלמידים יעלו את הרעיון ( השאוב מעולמם ) שאלוהים כיבד את הזקן בתאנים , וזה בעצם מכוון לאותו מקום . › אם רמת הכיתה מאפשרת זאת , אפשר להאיר על דבריו של אדריינוס " הבורא שלו כיבד אותו" ולשאול את התלמידים מה אפשר ללמוד מזה . אפשר לנתח את ההיגד הזה כך : הבורא שלו , כלומר לא שלי - מכאן שאדריינוס מאמין באלוהים אחרים . מכאן אפשר גם לגזור , שמחוות הכבוד שלו כלפי הזקן היא למעשה מחוות כבוד כלפי אלוהי הזקן . פעילות 8 › פעילות זו בנויה כפעילות חקר מתוהלכת שמטרתה להאיר את הביטויים " אילו השכמת – לא היית צריך להעריב" ו"השכמתי והערבתי" כביטויים מטפוריים : מהלך היום , מהבוקר עד הערב , מובא כדימוי למהלך החיים , מילדות עד זקנה . › י יתכן שיהיו תלמידים שידבקו בהסבר המילולי ( מהבוקר עד הערב ) ולא במטפורי . חשוב להדגיש שזו ודאי אינה טעות ו אפשר להבין את הסיפור גם כך , אם כי הרובד המטפורי מאפשר עוד העמקה . סעיף א › בשלב הראשון מוזמנים התלמידים להציף מילים קרובות , כמו – השכם בבוקר , השכמה , ערב , ערבית . › בשלב זה אפשר להבין את כוונת אדריינוס כך : אילו היית כאן מוקדם בבוקר , לא היית צריך לעבוד בערב . סעיף ב › בשלב זה מוזמנים התלמידים לבדוק אפשרות אחרת של הבנה , לאור העובדה ששעת היום אינה מוזכרת בסיפור , ואילו התייחסויות לשאלות של גיל – כן . כל החלק הראשון של הסיפור רווי בהתייחסות לגיל – " איש זקן " , " סבא , " " בן כמה שנים אתה היום הזה " , ועוד . › אם רמת הכיתה מאפשרת זאת , אפשר לשוחח גם על המשפט הבא : " השכמתי והערבתי – ואני עושה את הטוב בעיני ה , "' ולהצליב את המילים המודגשות עם מצוות נטיעות שבתורה : " כי תב או אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל" ( ויקרא , פרק יט פסוק כג ( › אפשר לשאול מה מצווה אלוהים את בני ישראל ? ( לטעת עצי מאכל ) › ואז אפשר לשאול למה בעצם מתכוון הזקן ב"ואני עושה את הטוב בעיני "'ה ( ממלא מצוות ( 'ה סעיף ג – פעילות זו מזמנת את הביטוי " השכם והערב . " אפשר לבקש מהתלמידים להביא דוגמאות משלהם לפעולות חוזרות ונשנות . גם אם תירא י נה מגושמות או מצחיקות , הן מאפשרות תרגול והפנמה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר