עמוד:120

כרך ב' השער " תאנים , נרקיסים וכמה ציפורים" הפרק " סיפור לט"ו בשבט" ( עמוד 1 בספר הלימוד ) נושא : ט"ו בשבט , נטיעות , פרי התאנה – אחד משבעת המינים . לב הפרק הוא מדרש האגדה הסיפורי על הזקן שנטע תאנים , המופיע בגרסאות רבות במקורות היהודיים . כמו כן כולל הפרק הסבר העוסק בביטוי " השכם והערב , " אשר עולה מתוך המדרש , וטקסט מידעי על תאנים , " גיבורות" המדרש . מטרות הפרק לפרק זה יש שתי מטרות – האחת מתייחסת לנושא שלו , והשנייה לסוגה . . 0 מבחינת הנושא – הפרק מקושר לט"ו בשבט . הוא עוסק בנטיעות , ובסופו ישנו קטע מידע על עץ הפרי שמופיע במדרש – התאנה , אחת משבעת המינים . באופן רחב יותר , הסיפור קשור גם לאחד הנושאים הבוערים של זמננו – הקיימות והדאגה לכדור הארץ . זה בא לידי ביטוי ברעיון שעצים ניטעים גם למען הדורות הבאים , ולא רק לסיפוק פרטי של צרכים , ושהיחסים בין האדם לאדמה הם יחסים מתמשכים של טיפוח ושיתוף . מההיבט התמטי , מטרת הפרק , אם כן , היא להציף רעיונות והקשרים רלוונטיים ורחבים לט"ו בשבט . חשוב לציין , שאפשר ללמוד את הפרק בכל מועד אחר בשנה , שכן אין בו הפנייה ישירה לחג . . 4 היבט ספרותי- אורייני - מבחינת הסוגה , המטרה היא לאפשר לתלמידים עוד מפגש מודרך עם סיפורים מאוצר הטקסטים של המקורות היהודיים . זהו נדבך נוסף בתהליך ההנגשה והקירוב לא רק של עולם הערכים והדימויים של ספרות זו , אלא גם של עולמה הלשוני . מסיבה זו גם נבחר לפרק נוסח מקורי וכמעט לא מעובד של הסיפור , המאפשר לחוש את ייחודה הסגנוני של ספרות חז . ל"

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר