עמוד:115

כפי שמראה הטבלה , ישנו יחס הפוך בין אורך הטקסט לאורך התקופה שהוא מתאר . התקופה הארוכה ביותר מתוארת בתמצות ובענייניות , תוך התמקדות בפעולות והימנעות מדיאלוגים ומתיאורים . כל אלו מדגישים את הנחרצות שבה פועל רבי חנינא , ו את מחויבותו לתפקידו כ"שומר האבדה" למרות כל הקשיים . כך – בלי קשר לאורכה הריאלי – התקופה של שמירת האבדה מוצגת כמעין הרף עין בין האירוע של המציאה לאירוע של ההשבה : שני האירועים המכוננים את מצוות השבת האבדה . אם רמת הכיתה מאפשרת זאת , כדאי להפנות את תשומת לב התלמידים למב נה הזה , ולשאול מדוע לדעתם החלק האמצעי של הסיפור כה קצר . אפשר גם להזמין אותם לחשוב על האופן שבו הם עצמם מספרים על משהו שקרה להם : לעתים הם מספרים באר יכות על משהו שנמשך זמן קצר , ולה פך . משמעות האירוע והחוויה שלהם משפיעים על "זמן הסיפור" שלו . בסוף המד"ל לפרק " שתי גברות" יש דיון דומה , ואפשר להצליב בין הפרקים . . 4 מומלץ לקרוא את הטקסט בקול רם בפני הכיתה . פעילות 5 מטרת הפעילות הזו היא לקרב את התלמידים אל הנושא שבו עוסק הפרק , לאפשר להם לספר על חוויות של אבדות ומציאות ועל הרגשות הנלווים אליהן : מצד אחד , עצב , צער , פחד וכד' כשמאבדים דבר מה ; ומהצד האחר – שמחה , השתוממות , תחושת אחריות או אובדן עצות כשמוצאים אבדה , ולא יודעים מה לעשות עם המציאה ולמי להשיב אותה . לעתים האב דה שנמצאה היא דבר מה מתכלה שעתיד להתקלקל ( כמו שקית עם מצרכי מכולת וכד ( ' או משהו שתובע טיפול והשגחה ( גור כלבים , למשל . ( אם התלמידים לא יביאו דוגמאות למציאות כאלה –

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר