עמוד:113

הפרק "גדי , תרנגולות ושתי מציאות" ( עמוד 011 בספר הלימוד ) נושא : מעשים טובים . במרכז הפרק עומדים שני סיפורי חכמים . הפרק כולל גם חמישה קטעי מידע קצרים המתקשרים לדמויות או למאפיינים של שפת חכמים המופיעים בסיפורים אלו . מטרות הפרק היבט ספרותי- אורייני והיבט ערכי – מטרת הפרק היא להפגיש את התלמידים עם סיפורים מאוצר הטקסטים של חז"ל . עבור רבים מהתלמידים המפגש עם עולם השיח הזה אינו פשוט או מובן מאליו . יש צורך בתהליך עקבי ומתמשך של הנגשה וקירוב של השפה הייחודית של ספרות חכמים , עולם הדימויים ועולם הערכים שלה : . 0 כדי ליצור רצף והמשכיות ולאפשר ריבוד של ידע – מופיעים בכל פרק העוסק במקורות ( החל מ"מילה טובה ( "ב קטעי מידע קצרים , תחת הכותרות " נעים להכיר" ו"השפה המיוחדת של החכמים . " קטעים אלו עוסקים בדמויות חכמים המופיעים בסיפורים ובהיבטים שונים של הרובד הלשוני . . 4 כדי לקרב אל התלמ ידים את עול ם התוכן והסגנון הזר לרבים מהם , נלוות לטקסטים גם פעילויות המציפות את הרלוונטיות של המסופר לעולמם של הילדים . בהמשך נצביע על דוגמאות לשיח מורחב , מתוך עולם התוכן של הילדים , שהסיפורים האלו מזמינים . " לקריאה במקורות תרומה נכבדה לחינוך הלשוני והתרבותי של התלמידים , מכיוון שהקריאה בטקסטים אלה מפגישה את הקוראים עם שימושים ייחודיים בלשון על רבדיה ההיסטוריים , ומצריכה מיומנויות ייחודיות להבנת הטקסטים " ... 59 משרד החינוך – המזכירות הפדגוגית , האג ף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים ( התשס . ( ג" תוכנית לימודים : חינוך לשוני עברית – שפה , ספרות ותרבות לבית הספר היסודי הממלכתי והממלכתי דתי . ירושלים . עמוד . 10

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר