עמוד:111

השיר הסיפורי " השועל והחסידה" מאת ע ' הלל הצעה לפעילות מקדימה לקריאת השיר – השיר הסיפורי נושא אותו שם של המשל הראשון בפרק , השועל והחסידה מאת איזופוס . השורות שלפני הטקסט עצמו באות לבדל את שני הטק סט ים השונים כל כך זה מזה ( על אף הזהות בשם . ( בהתאמה לשאלות של הילדים ולסקרנותם , אפשר להפנות את תשומת לבם של הילדים לצורה שבה הטקסט מונח על הדף , ולשאול למה הם מצפים בראותם טקסט כזה ( שיר , כמובן . ( אפשר לבקש מהילדים שישימו לב בזמן ההאזנה אם זהו אכן שיר ( אחד הקריטריונים הוא החריזה , ( ואפשר להציע את המונח " שיר סיפורי" ולשאול לדעתם על התאמתו . את כל הדיון הזה אפשר לקיים גם אחרי תום העיסוק בתוכנה של היצירה . פעילות 3 סעיף א – אחרי העיסוק בתארים במשל הקודם הילדים יוכלו להצביע ביתר קלות על התארים המופיעים בזה אחר זה בחידה הראשונה של השועל , והם זריז , פקח , ממלח ( שנון , מתוחכם , ( מפלפל ( חד לשון , חריף שכל . ( סעיף ב – השועל רצה לתאר את עצמו , והילדים , שכבר יודעים דבר או שניים על שועלים במשלים , יוכלו לייחס לו תכונה נפסדת נוספת על אלה שכבר הכירו – אהבת עצמו ( אנוכיות ) והאדרת עצמו . בפעילות עם ילדים מתקדמים כדאי להתבונן במילים המתארות פיקחות וקשורות כולן לחוש הטעם : ממולח , מפולפל , חריף . אפשר לשאול את הילדים שאלה מטא -לשונית : מה דעתכם , אילו הוספנו את " מתקתק" או את " חמצמץ" – הן היו מתאימות לקבוצה הזו ? סעיף ג – השועל נקב בשני תארים – " רעב" בהתייחס לשועל , "שמנה" בהתייחס לחסידה . הצירוף של השניי ם מתפרש כאיום על החסידה . האפשרות האחרונה היא הנכונה ( או י ואבוי , הו א רעב ! אנ י צריכ ה להיזהר . (! פעילות 4 סעיף א – לפני המשך העיסוק בטקסט על הילדים להבין בבירור שהחסידה זיהתה את האיום הצפון בדברי השועל . סעיף ב – דוגמאות : כינויי הגנאי " טיפשה" שהטיח השועל בחסידה , התשובות המופרכות של החסידה לחידה השנייה של השועל ") נחשי על מה חושב / שועל נורא רעב , ( " ... וכמובן העובדה שהחסידה " סידרה" את השועל . פעילות 1 סעיף א – הפעילות באה לוודא כי הילדים מבינים שהחסידה בחכמתה גברה על השועל בשני הטקסטים . סעיף ב – הילדים מתבקשים לגייס את כל מה שלמדו על אופיו ועל תכונותיו של השועל במשלים , כדי לקבוע אם ניצחונה של החסידה מפתיע ולנמק את קביעתם . לשועל , כידוע , מוניטין של ערמומי , בעל תח בולות , שנון וחנפן , וכדאי לעמוד עם הילדים על הדרך שבה החסידה גברה עליו בכל משל : בתבונה , בסבלנות ובלי לאבד את העשתונות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר