עמוד:108

] ... [ . 5 " משלי שועלים" הם סוג של משלי -מעשיות , המעוגנים בעולם בעלי החיים . החיות מואנשות , מדברות בלשון בני אדם ומייצגות תכונות אנושיות . בתלמוד מסופר שלרבי מאיר היו 311 משלי שועלים . בספרות העולם נודעו משלי איזופוס , לה-פונטין , קרילוב" . בפרק שלושה משלים שבכולם שועלים . השועל נתפס כבעל חיים ערמומי ובעל תחבולות , שלשון החלקות שלו עוזרת לו לפת ות ולשכנע בדברים נעימים לאוזן , ובפקחותו מנצל לטובתו את תמימותם של אחרים . הצעה ל פעילות מקדימה לקריאה – ייתכן שלילדים רבים בכיתה אין ידע מוקדם על משלים בכלל ועל דמות השועל במשל בפרט . כדאי להקדים ולומר לילדים שיפגשו כמה משלים שבהם יופיע השועל , וכדאי לשים לב לאופיו בכל משל ולבדוק – האם הוא קבוע או משתנה ? אחרי כל משל כדאי להגדיר בקצרה את תכונותיה ואת התנהגות ה של כל דמות . פעילות 5 סעיף א - המשל מטבעו הוא טקסט קצר , ו עניינו להציג סוגיה חברתית ולהבליט אותה כדי להשיג תשומת לב ממוקדת . טקסט ממוקד כזה מזמין את התלמידים להשתמש בתארים כדי להרחיב לעצמם ( בעל פה או בכתב ) את ההתרחשות הסיפורית ולהשפיע על עיצובה על פי דמיונם . שתי הדמויות במשל הן בעלי חיים , אך הם שונים מאוד זה מזה , ולכן השימוש בתארים עשוי להיות עשיר מאוד מבחינה סמנטית . לילדים יש מושגים לא שלמים באשר למראה החיצוני של שועל ושל חסידה , וההפניה לשימוש ברשת האינטרנט תזמן להם תרגול תכליתי של חיפוש ברשת . סעיף ב – שאלה הבוחנת אם התלמידים מבינים את הסיטואציה בסיפור ; האיבר הרלוונטי לסיפור וגם להרחבת התיאור הוא הפה או המקור , צורתם והתפקוד שלהם . פעילות 5 הפעילות דורשת מן התלמידים לקרוא את הטקסט בקפידה ולהכיר את שלבי העלילה . פעילות 3 פעילות זו מבליטה את העובדה שכל אחת מן הדמויות הרגישה אחרת בזמן הארוחה . תוצאת הארוחה תדרוש מהקוראים להטיל ספק בכל אחת מאבני הדרך שבעלילה , למשל – האם באמת היו " ידידים טובים מאוד ? " האם השועל רק " חמד לצון" או רצה להשפיל את החסידה ? האם כשאמר " אני מצטער" אכן הרגיש שהוא ניחם על מעשיו ? ומכאן – מה יספר השועל לבני משפחתו – את האמת לאמיתה , או סיפור תמים המציג אותו כמי שנפגע על לא עוול בכפו ? והחסידה – האם תספר בגילוי לב איך עלבו בה , או שתתוודה במכתב על רגשותיה האמ י תיים ועל רצונה לנקום ? כל אלה פורשים בפני התלמידים כר נרחב לפעולה . 58 ריבלין , א' א' . ( 0226 ) מונחון לספרות . ספרית פועלים . עמ' . 30

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר