עמוד:107

בנוגע לחיפוש באינטרנט , יש עיתוני ילדים אינטרנטיים כמו : " ילדי טבע הדברים" ו"אותיות . " אפשר להפנות את התלמידים אליהם . רצוי לעזור להם בחיפוש בהם . הפרק "משלים על שועלים" ( עמוד 050 בספר הלימוד ) נושא – ביטוייהם של התנהגויות חברתיות שונות ויחסים חברתיים המובאים דרך משלי חיות . בפרק נתמקד בשלושה משלים ותיקים על שועלים , ובשיר - סיפורי מאת ע' הלל , המתכתב עם אחד ממשלי השועלים . מטרות הפרק היבט ערכי – התבוננות בסוגיות ערכיות -חברתיות ; יושר והגינות מול רמאות ונוכלות , התחשבות בזולת ועזרה לזולת מול ניצול , הפקרה ושמחה לאיד , כנות מ ול חנופה . היבט תוכני – התבוננות בהתנהגויות חברתיות שונות , הבנת תהליכים חברתיים ומניעיהם , ומתן הזדמנות לתלמידים להבין את מקומם האישי בחברה שבה הם חיים . היבט ספרותי- אורייני – מפגש עם סוגת המשל שנוכחותה בתרבות הלשונית -ספרותית משמעותית וחוצה תרבויות ; היכרות עם המבנה הקלאסי של המשל – גוף המשל ומוסר ההשכל ; התנסות בסגירת פערים בטקסט וכתיבת טקסט סיפורי מ שלים ; הבנת רובד סמוי בטקסט ; נוסף ע ל אלה , הפרק מזמן לתלמידים התבוננות בתארים , התבוננות בהאנשה , גילוייה וסיבותיה ; הסקת מסקנות על אותו נושא מטקסטים שונים וזיהוי הומור בטקסט . הערות והצעות להוראת הפרק המשל " השועל והחסידה " מאת איזופוס ( מעובד ( . 0 " המשל הוא יצירה קצרה בפרוזה או בשיר שמגמתה לימודית ] ... [ אופי המשל הוא חידתי . מצב מסוים , מאורע , תכונה וכד' נמסרים לקורא על ידי העתקתם לזירה אחרת " ) כבשת הרש ( " או על ידי האנשת תכונות-תופעות דומות בטבע ( לדוגמה משל יותם , משל הכרם , משל הנשרים , משל הגפן - בתנ . ( ך" בכל משל ישנו הסיפור הגלוי , שהוא המשל , המתקיים בזכות עצמו ; וישנו הרובד הסמוי , הוא הנמשל , המשתמע מתוך השוואה . גם חלומות פרעה הם סוג של משל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר