עמוד:105

פעילות 4 הפעילות על שני סעיפיה מכוונת לעבר הבנת המטרה התקשורתית של הכתבה דרך קישור לתימה שלה . העיתון מאפשר לפנות לקהל רחב , וכך הרבה ילדים ואנשים ייחשפו לנושא של כלבי נחייה . הכתבה הנוכחית מיידעת . מטרתה להעלות למודעות את עניין כלבי הנחייה . היא אולי לא באה לשכנע , אבל היא מציגה נושא מסוים מנקודת המבט של הכותבת . הנושא חשוב וקרוב ללבה של הילדה שכתבה את הכתבה , ומקום כמו עיתון נותן לה הזדמנות לדבר על הנושא . כמו כן , אפשר להפנות את הילדים לשם העיתון ולכוון אל המילה " טבע" ( בין היתר , טבע כולל בעלי חיים ) ולכך שנושא הכתבה מתאים לנושא ים שבהם מתמקד העיתון . עם זאת , אפשר להעיר שאולי רק מי שמתעניינים ב טבע יקראו את ה כתבה בעיתון הזה , ולכן כדאי אולי לפרסם כתבה כזאת גם בעיתונים אחרים . אפשר לדבר על כך שאולי הכתבה מנסה לעורר את המודעות לצורך לאמץ גורים שיהפכו בעתיד לכלבי נחייה . אפשר לאזכר את העובדה שלמרות החוק כלבי הנחייה אינם רשאים להיכנס לכל מקום , אף על פי שחשוב שיכירו כמה שיותר מקומות לקראת משימת ההנחיה שלהם . העלאת המודעות של בעלי בתי קפה או קופות חולים או גופים אחרים היא , אם כן , סיבה טובה נוספת לפרסום הכתבה . אפשר להרחיב את השיחה על אודות אנשים / ילדים עיוורים . אפשר להיעזר באתרי האינטרנט של המוסדות האחראיים על אילוף כלבי נחייה שקוראים לאמץ גורים : " המרכז הישראלי לכלבי נחייה לעיוורים , " " עיניים מנחות לעיוור בישראל . " אפשר לדבר על כך שכלב נחייה נותן עצמאות לאדם העיוור , אפשר לדבר על ההבדלים בין אדם רואה שעושה הכול בקלות לבין אדם עיוור המוגבל לעשות את אותם הדברים ( למשל , לחצות כביש . ( סעיף ב – אפשר לחשוב על השאלות האלה : › איז ה מיד ע הכתב ה נותנת ? הא ם המיד ע הז ה חשוב ? › הא ם הכתב ה יכול ה לשכנע מישהו לעשו ת משהו טוב ? › הא ם אחר י שהכתב ה התפרסמה , יות ר ילדים ואנשים יד עו ע ל כלב י נחייה ? אפשר לתת אותם לתלמידים כמחוון לבדיקת העבודה שלהם . האם יש התייחסות לנקודות אלה בכתיבה ? למי שהמורים ימצאו לנכון אפשר לתת את השאלות גם כאמצעי תכנון לפני הכתיבה . הכתבה "צבי הים" מאת תמר זקס פעילות ) 5 לפני קריאת הטקסט ) הפעילות עוסקת בצד של הקוראים . בדרך כלל אנחנו קוראים דברים שמעניינים אות נו מתוך סקרנות אישית או מתוך צורך מסוים , כמו כתבה הקשורה לתחום העיסוק או לנושא שנדרשים להכין עליו עבודה . לפעמים אנו בוחרים לקרוא כתבה מסוימת סתם מתוך סקרנות או עניין . בכתבה יש כותרת וכותרת משנה ( חלק מהמאפיינים של תת-הסוגה , ( ואלו מסייעות להחליט אם לקרוא את הכתבה כולה . בפעילות זו הילדים פוגשים את כותרת המשנה עוד לפני שהם קוראים את הכתבה כולה , וכך ההתמודדות שלהם עם המידע שבה וההשפעה שלה על המשך הקריאה אמיתית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר