עמוד:97

פעילות 3 סעיף ב – פעילות זו מבקשת להקיש ממידע כללי בתיבת המידע על שמורת טבע על פרט שמוזכר בכתבה . מיזוג המידע הנכון יוכיח הבנה של הטקסטים . פעילות 6 הפעילות נועדה לעמוד על ערכן ותפקידן של שאלות בטקסט : ( 0 הן משמשות גורם מארגן , ומתפקדות בעצם כמו כותרות משנה בתוך הטקסט שלאחריהן מופיע הסבר הנוגע לשאלה . למשל , בקטע הראשון מופיעה השאלה " אך כיצ ד נוצר ת שלולית חור ף טבעית – "? לאחריה מופיעה פסקה המסבירה כיצד נוצרת שלולית חורף טבעית . כלומר , השאלות הללו עוזרות לנו הקוראים להתהלך בתוך הטקסט . ( 4 בתפקידן הנוסף משמשות השאלות בתפקיד רטורי שמטרתו לעורר עניין וסקרנות , למשל , השאלה " למ י היא בדיו ק ממתינה " ? המופיעה בסוף הקטע הראשון של הכתבה מושכת להמשיך ולקרוא את המשך הכתבה . פעילות 7 פעילות מסכמת העוסקת בעירוב בין מידע לסיפור בכתבה . פעילות 8 שיח מורחב ובו יישום מידע שנלמד וארגונו בהקשר של תצלום . לסיכום הנלמד ולבדיקת ההבנה אפשר גם לבקש מהתלמידים לעמד את הכתבה : המורים יכולים להכין קובץ רציף של הטקסט ולבקש עימוד של הכתבה והתצלומים . אפשר לצלם את התצלומים או לסרוק אותם , ואפשר לעבוד בפורמט הדיגיטלי של הספר . מורים שירצו להרחיב את הטיפול בקטע השלישי מבחינת התוכן לכיתה כולה או לתלמידים מסוימים בה יכולים לשאול את השאלות האלה : › כתו ב בקט ע ש " הדו-חי ים ] ... [ נקלעים לצרו ת גדולו ת באמת " . א ם יש בטקס ט שקראת ם ע ד כ ה תשובו ת לשאלו ת האלה , ענו לפ י הטקסט . א ם ל א מצאת ם תשובה , הציעו השערו ת משלכם . א . מ ה ה ן הצרות ? ב . איך מנסים לעזו ר להם ? . ג למ ה חשו ב לעזו ר להם ? . ד מ ה דעת ה ש ל הכותב ת ע ל המצב ? איך יודעים ? › הפעילויות של סלילה , זריעה ובנייה הן פעילויות חיוביות . הבנת הקשר בינן ובין התייבשות השלוליות מצריכה גישור על פערים וחשיבה מסדר גבוה ( היסק . ( אפשר לשאול כך : כתו ב בכתב ה שהאד ם בונה , סול ל וזורע . הסבירו איך הפעולו ת ש ל האד ם פוגעו ת בשלולית ובחיים שבה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר