עמוד:78

הערות והצעות להוראת הפרק מכתב מספר 0 מסבתא פעילות 5 הפעילות עוסקת במבנה החיצוני של טקסט והקשר שלו להיבטים תוכניים . בדרך כלל פסקה עוסקת בנושא אחד . מטרת הפעילויות הללו לספק הזדמנות מקדימה להכיר את הטקסט מבחינת הנושאים והמבנה שלו – דבר שיסייע בהמשך . ההיכרות עם הטקסט חשובה בהקשר של שאילת שאלות , ובכלל בהקשר ש ל אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה . השימוש וההסתייעות באסטרטגיות אלה אינם נעשים בחלל ריק ואינם יכולים להיעשות ללא ידע מוקדם , לכן חשוב לספק לילדים ידע בתחום הנלמד , והוא יזמן להם אפשרויות לשאול שאלות משמעותיות . הצעה לפעילות נוספת – התייחסות להבדלים בין שפות יושבי בית הקפה פנו לסבתא בשאלה בנוגע לשפה שבה היא כותבת . נוסף על ההיבט התוכני אפשר לקשר את השאלה הזו לנושא הפרק . סקרנות ועניין הם סיבה לשאילת שאלות . אפשר להציג לתלמידים את השאלות האלה : כשסבתא ישבה בבית הקפה , נגשו אליה אנשים ושאלו או תה " : באיזו שפה מוזרה את כו תבת ? כו תבים או תה מימין לשמ אל " ? א . מדוע , לדעתכם , האנש ים שא לו אות ה א ת השאל ה הזו ? ב . הא ם את ם מכ ירים עו ד שפו ת שכותב ים אות ן מימ ין לשמ אל ( כ מו עברית ) , ועו ד שפו ת שכותב ים משמ אל לימ ין ( כמו השפ ה סינהל ה בס רי לנקה ) ? כדאי להזכיר גם את השפה הערבית שנכתבת גם היא מימין לשמאל . פעילות 2 סעיף א – הפעילות מאפשרת קישור בין המידע העולה מן התמונות לבין הטקסט שבמכתב וגם בין התמונות לנושא המכתב באופן כללי ( כלומר , החוויה של שהות במדינה אחרת , אצל משפחה מארחת . למשל , התמונ ה שב ה רואים את סבתא צביה ואת טרנגה אוכלים לא מוזכרת במכתב הראשון , אך היא 48 משרד החינוך – המזכירות הפדגוגית , האג ף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים ( התשע"א , . ( 4 112 אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה . ירושלים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר